Zuidwolde wil energieneutraal, een dorpshuisfunctie en veilige fietsverbinding

© Groningen in Beeld/Gijs Brandsma
Het zijn geen luchtkastelen meer serieuze ideeën. Zo omschrijft dorpsvereniging Plaatselijk Belang Zuidwolde de nieuwe dorpsvisie. Een groep inwoners heeft een jaar lang gewerkt aan het plan waarin wensen voor het dorp staan.
Woensdagavond sprak de gemeenteraad van Bedum over de dorpsvisie.

Dorpshuis

Dorpsbewoners vinden een ontmoetingsplek belangrijk. Ze willen daarom dat de gemeente gaat kijken of het huidige dorpshuis 'De Kern' aardbevingsbestendig gemaakt kan worden of dat een nieuw schoolgebouw de dorpshuisfunctie krijgt. De gemeente gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Energieneutraal

Het dorp wil zoveel mogelijk overgaan op duurzame energie. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op de daken van huizen. Maar Plaatselijk Belang zegt ook dat de gemeente open moet staan voor het realiseren van een zonneweide met panelen.

Gemeente pakt het op

Samen met De Marne, Winsum en Eemsmond gaat de gemeente kijken welke locaties aangewezen kunnen worden als zonneweiden. Plaatselijk Belang wil ook dat de gemeente de Beijumerweg veilig maakt voor fietsers. Hier is de gemeente inmiddels mee bezig.

Speeltuin verbeteren

Het dorp kent twee speeltuinen. De staat van onderhoud van deze speeltuintjes laat te wensen over. Zo is de 'Speulakker' veel te snel drassig zodat het vaak niet bruikbaar is
als speelveld. Het veld moet gedraineerd worden.
De gemeente wil samen met een opgerichte 'speeltuinwerkgroep' hierover in overleg en maatregelen bespreken en plannen uitgewerken voor het opknappen van de speeltuinen.

Andere wensen vanuit het dorp

Ook de roep om sneller internet, het behoud van de huisarts voor het dorp en het realiseren van betaalbare woningen voor jongeren en ouderen kwamen naar voren.