Reizen in het Noorden: 'Alles wordt onbereikbaar'

De impasse over de spoorverbinding tussen Stadskanaal en Veendam is sinds vorige week compleet. Er wordt al maanden gesteggeld over het herstel van de Friesenbrücke. En de Drentse gedeputeerde Brink ziet geen heil in het verdubbelen van de N34, waarvan veel Groningers gebruik maken.
Beter Weters, doen de provincies Groningen en Drenthe voldoende om de bereikbaarheid in de regio op peil te houden of te verbeteren?

Misbruik van positie
In 2011 kwam Veendam-Stadskanaal vol in beeld bij het provinciebestuur. Toen de tram werd geschrapt was er ook geld. Vlak daarvoor kreeg de STAR, naast veel subsidie, het 'eigendom' van de spoorlijn toegeschoven. De oude treintjesorganisatie leek geschikt om dat erfgoed te beheren. Zij lijkt die positie nu te misbruiken met vertraging als gevolg. In de tussenliggende tijd is er ook geen Tom Poes opgestaan met het creatieve alternatief voor de STAR.

Duimschroeven aandraaien
De provincie heeft zo dus haar eigen tegenwerking georganiseerd. Maar juist de STAR zou vanuit het railverleden de hand moeten reiken naar de railtoekomst. Zo niet, dan is het tijd voor de duimschroeven. Hadden we die ook maar als het om Duitsland gaat. Daar is meer diplomatie en smeermiddel nodig.
Wiebe van der Ploeg was tot voor kort bestuurder van het waterschap Hunze en Aa's. Tussen 2011 en 2013 was hij gedeputeerde namens GroenLinks. Meer...

De regio moet goed bereikbaar zijn
Een levendige, sociaal- en economisch sterke regio behoeft een goede bereikbaarheid, ook met openbaar vervoer. En als grensregio zal je toch ook die grens over moeten kunnen. Ik was destijds, en ben nog steeds, voor een snelle Zuiderzeelijn van Amsterdam naar Hamburg, met Groningen als fraai tussenstation. En ja: vervolgens bij Hamburg linksaf, de treinlink naar de Baltische Staten. Dat we nu oeverloos met de Duitse buren aan het zaniken zijn over herstel van een essentiële brug (waarbij de MeyerWerft een bijzondere rol speelt) stemt mij niet optimistisch en in mijn wildere momenten droom ik van een tunnel. Meegefinancierd door Meyer, uiteraard!

Zorg dat je erbij bent
Verbindingen over land, goederenvervoer over het spoor: veilig en snel en qua prijs concurrerend: hoeveel argumenten hebben we nog nodig? En of een weg nou door Groningers, Drenten of andere mensen gebruikt wordt: als 'ie aantoonbaar onveilig is dan moet je 'm aanpakken! En wel nu: er is investeringsruimte, zorg dat je erbij bent!
Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen.Meer...

Versterk de relaties
De infrastructuur voor water en wegvervoer is in Fryslân inmiddels volledig op orde. Dat geldt niet voor Groningen en Drenthe. Deze twee provincies zijn economisch sterk op elkaar betrokken. Denk aan de relatie Groningen-Emmen en Emmen-Eemsmond. Het versterken van deze relaties is voor de industrie en de dienstverlening van belang. Daar moet eens een goed plan voor komen.

Een schandvlek van jewelste
Daarnaast is de spoorverbinding met Duitsland een schandvlek van jewelste. De pogingen daar wat aan te doen lopen stuk. Het herstel van de spoorbrug over de Eems gaat maar liefst nog drie tot vier jaar duren. Dit kan alleen op regeringsniveau worden opgelost. Onze provincie is geen partij voor de Deutsche Bahn.
Willem Smink is bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...

Alles wordt onbereikbaar
Het antwoord hierop is nee. Men zet blijkbaar enkel in op grote prestige projecten zoals de lijn naar Bremen. Om vervolgens in Oost-Groningen steeds minder ov aan te bieden. Op deze manier draagt men bij aan krimp en ook de toerischtische sector draait men de nek om. Hetzelfde geldt voor de werkgelegenheid. Alles wordt onbereikbaar. Wat voegt de spoorlijn tussen Stadskanaal en Veendam toe? Helemaal niets. Het zal er alleen voor zorgen dat de bussen nog verder verdwijnen.

Laat de Duitsers betalen
Stop met deze onzin en zorg dat er een goed en betaalbaar ov-systeem komt. En die lijn naar Bremen? Laat de Duitsers die betalen, Oost-Groningen zit hier niet op te wachten. Besteed die 80 miljoen hier, de regio zal er beter van worden.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Het is niet best
Het antwoord is neen. Voorbeelden te over. De provincie Groningen slaagt er maar niet in afspraken met Duitsland te maken over een snelle treinverbinding naar Bremen. 85 miljoen ligt al jaren vrij nutteloos op de plank. Voor de autoweg Groningen - Winsum lag in het nabije verleden zelfs bijna 60 miljoen klaar. Geld dat nu grotendeels 'verdampt' is. Dus daar geen nieuwe weg meer. Groningen verspijkerde bruto tientallen miljoenen aan 'de regiotram,' die er nooit kwam. Niet best allemaal.

Maar kijk vooruit
Niet teveel terugkijken, maar vooral vooruit zien! Enige prioriteiten: Er dient snel een echte vierbaansautoweg te komen tussen Emmen en Zuidlaren/De Punt. Werk zit namelijk vooral in de grote kernen. Wonen in de krimpregio's moet daarentegen met snelle verbindingen mogelijk blijven. De treinverbinding Emmen - Stadskanaal is in dit verband ook een noodzakelijke investering!
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Meer Beter Weters Politiek of Sport, columns en opinie? Lees onze opiniepagina.
Meer over dit onderwerp:
opinie GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws