Nieuwbouw in Onderdendam. Goed idee?

© Groningen in Beeld
Dorpsbewoners van Onderdendam willen graag nieuwbouw in het dorp. Na de sloop van een aantal huurwoningen is er een lege plek ontstaan aan de Stadsweg. Het dorp ziet deze plek graag gevuld.
De woningen moeten geschikt zijn voor zowel ouderen als jongeren, vindt men. Inwoners willen hierover in gesprek met woningstichting Wierden en Borgen.

Goed idee?

De gemeente Bedum staat positief tegenover het idee, maar vindt het belangrijk dat deze plek op 'zorgvuldige wijze' wordt ingevuld. De architectuur van de panden moet passen in het dorp. Een deel van het dorp is namelijk beschermd dorpsgezicht.

Lege panden

In het dorp staat een aantal lege panden, waaronder De Haver. Het dorp wil graag betrokken worden bij het herbestemmen van deze panden.
In de kerk, die eerder leeg stond, worden momenteel culturele evenementen georganiseerd in samenwerking met het dorp. Men wil dit graag voortzetten en daarover is overleg met de Stichting Oude Groninger Kerken.