Werkloosheid is in onze provincie het hoogst

Groningen kent nog steeds de hoogste werkloosheid van alle provincies in ons land. In het eerste kwartaal van 2017 bedroeg de werkloosheid 7,2 procent van de beroepsbevolking. Dat percentage daalt wel. Een jaar eerder was dit nog 8,1 procent.
Groningen doet het daarmee nog wel slechter dan het landelijk gemiddelde. Dat ligt op 5,6 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hekkensluiter

De lijn die in het eerste kwartaal is ingezet, lijkt op die van heel vorig jaar. Daarin nam de werkloosheid in Groningen af, maar werd Groningen wel de provincie met de grootste werkloosheid. Eerder was dat Flevoland.

Sterke groei vacatures

Onze provincie kent het eerste kwartaal dit jaar wel een grote groei van het aantal vacatures. Alleen in Zeeland en Flevoland kwamen relatief meer banen beschikbaar. Onderwijs en bouwnijverheid zijn hier de sterkst groeiende sectoren.
Werklozen versus vacatures
In alle provincies daalde in het eerste kwartaal van dit jaar het aantal werklozen per vacature. Dit komt doordat het aantal vacatures toenam en tegelijkertijd het aantal werklozen afnam.

Tegenover iedere vacature in onze provincie staan nu vier werklozen. Landelijk zijn dit 2,7 werklozen per vacature.