Provincie: 'We staan er financieel goed voor'

De provincie Groningen heeft over het afgelopen jaar een kleine drie miljoen euro overgehouden. Het provinciebestuur kiest er voor dat geld nu niet uit te geven, maar te sparen voor later.
Door het bedrag toe te voegen aan de reserves kan het gebruikt worden voor plannen in de toekomst.

Afschrijven op Blauwestad
Onder aan de streep blijft er 2,96 miljoen over. Maar de provincie heeft wel een flink bedrag in een keer moeten afschrijven op de grondexploitatie van Blauwestad. Volgende gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) heeft dat te maken met veranderende spelregels.

'De grondexploitatie zouden wij over dertig jaar afschrijven, maar dat mag niet meer', zegt hij. 'Dat moet nu in twintig jaar. Daardoor moeten we nu bijna 37 miljoen euro in een keer afschrijven. Maar voor de langere termijn maakt dat niet uit. Dat geld vloeit terug.' Volgens Brouns kost de afschrijving nu dus geen geld. 'Maar we kunnen het nu dus ook niet uitgeven.'

Nort Refinery
Verder heeft ook North Refinery de provincie meer geld gekost dat begroot. De afwikkeling van het failliete bedrijf in Farmsum liep aardig in de papieren: het kostte de provincie zo'n twee miljoen euro.

Groningen Airport Eelde
Tegelijkertijd met de jaarrekening is ook de financiële dekking voor plannen voor het komende jaar gepresenteerd. Een belangrijk onderdeel daarin is de investering in Groningen Airport Eelde. De provincie wil 13,8 miljoen investeren in de luchthaven. Samen met de andere aandeelhouders van het vliegveld moet er in totaal 46 miljoen euro geïnvesteerd worden.

Compensatie voor Eelde
De coalitiepartijen in Provinciale Staten staan niet allemaal te springen om te investeren in Eelde. Om een en ander te 'compenseren' wordt er onder meer extra geïnvesteerd in leefbaarheid (5 miljoen) en verduurzaming van het openbaar vervoer (2,5 miljoen). Ook komt er een fonds voor energieparticipatie.

Perspectief
Volgens Brouns is er een goed financieel perspectief voor de toekomst. 'Door 9,5 miljoen te sparen tot 2019, creëren we vrije bestedingsruimte van ruim 32 miljoen euro voor een nieuw provinciebestuur in de periode 2020-2023. En tot die tijd is er jaarlijks twee miljoen euro beschikbaar voor nieuwe plannen.'

Jaarrekening vertraagd
Het duurde langer dan verwacht voordat de jaarrekening klaar was. Volgens Brouns komt dat vanwege aangescherpte wettelijke normen voor accountantscontrole. 'We moesten in een maand tijd achter 85 miljoen euro aan subsidies aanbellen om de stand van zaken vast te leggen. Dat is er tussendoor geglipt in de organisatie.'

Proces
Uiteindelijk beslist het provinciaal parlement over wat er met het overschot van drie miljoen moet gebeuren. De jaarrekening wordt op 5 juli behandeld in Provinciale Staten. Een week later staat de voorjaarsnota op de agenda in de Staten.

Lees ook:
- Achterstallig onderhoud: 'Nu zadel je een nieuw college op met de problemen'
- Aandeelhouders 'Eelde' vragen regio mee te betalen aan luchthaven
- Provincie legt vooral euro's opzij voor het openbaar vervoer
Deel dit artikel:

Recent nieuws