Nog steeds geen uitzicht op uitkoopregeling voor Oudeschip

Het onderzoek waaruit moet blijken hoeveel dorpsbewoners Oudeschip willen verlaten, is gestart. Ondanks herhaalde verzoeken uit het dorp komt er nog steeds geen uitkoop- of garantieregeling voor de inwoners van Oudeschip.
Dorpsbewoners hadden gehoopt dat deze er zou komen nu er windmolens dichtbij het dorp en in de Eemshaven geplaatst worden. In het externe onderzoek dat de gemeente Eemsmond gaat uitvoeren worden de wensen van de inwoners in kaart gebracht.

Leefbaarheid

'We willen graag weten wat de wensen van de inwoners zijn en hoe de leefbaarheid verbeterd kan worden', vertelt Marijke van Beek. Ze zegt dat er nu nog geen sprake is van een uitkoop of garantieregelingen. Alle bouwplannen voldoen volgens haar aan de daarvoor gestelde kaders. Het gaat dan bijvoorbeeld over geluidsoverlast en hoe dicht de molens en nieuwe fabrieken bij het dorp staan.
Ook de provincie heeft eerder aangegeven een uitkoopregeling nog niet te zien zitten.

Gebeurd te weinig

Jaap Kap, voorzitter van dorpsbelangen, uit Oudeschip snapt niet waarom er nog geen regeling is. Hij vindt dat het de Eemshaven allang effect heeft op het dorp en dat het duidelijk is wat inwoners willen. 'Ze weten wat we willen. Er is de afgelopen jaren veel te weinig gebeurd. Ikzelf wil een garantieregeling voor achter de hand als ik weg wil', laat Jaap Kap weten.
Kap woont al bijna zijn hele leven in Oudeschip met nog veel plezier, maar merkt dat de buurtbewoners weg willen. Daarom zou er een uitkoopregeling moeten komen.