Geld voor experimenten met zilte landbouw

© Reint Verkerk
Om te experimenteren met gewassen die tegen en flinke snuf zout kunnen, stelt de EU 3,1 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om het project 'Zilte Landbouw' waarin zeven landen samenwerken om landbouwgronden die steeds zouter worden toch rendabel te kunnen houden.
Hoofdrol Groningen

De provincie Groningen heeft de leiding over het project dat een totaat budget heeft van 6,2 miljoen euro. Zo worden bij de Dubbele Dijk die aangelegd wordt bij Hoogwatum, innovaties die uit de experimenten voortkomen daadwerkelijk toegepast.

Zouter door Broeikaseffect

Door klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel die daarvan het gevolg is, dringt zout water verder de kustgebieden binnen. Die verzilten daardoor.
Om die gebieden toch te kunnen gebruiken moet er worden omgeschakeld naar zouttolerante gewassen. Bij de Dubbele Dijk wordt geëxperimenteerd met het binnendijks telen van kokkels, zeewieren en zilte gewassen.

Ook andere gewassen zoutproof maken

Ook door proeven te doen met de zouttolerantie van bestaande landbouwgewassen kunnen die geschikt worden gemaakt voor zoute teelt, bijvoorbeeld aardappels, groenten en granen zoals gerst en haver.