Grauwe Kieken worden gevolgd na winnen van prijs

© Wikipedia CC
De Groningse grauwe kiekendief wordt gevolgd met satellietzenders. De zenders onthullen in welke Afrikaanse landen de vogels overwinteren en langs welke route ze hun 5.000 kilometer lange trektocht afleggen.
De grauwe kiekendief is afgelopen najaar door de inwoners van Groningen verkozen tot de 'Soort van Groningen.' De provincie stelde voor deze winnende soort een geldbedrag van 15.000 euro beschikbaar.
Werkgroep grauwe kiekendief gaat de dieren met dat geld uitrusten met de zenders.

Terug in Groningen

De grauwe kiekendieven zijn weer terug in hun broedgebied in de graanakkers in Groningen. Ze hebben overwinterd in Afrika, ten zuiden van de Sahara. In welk land ze precies overwinterden, is tot nu toe onbekend. De aangeschafte zenders moeten daar verandering in brengen.

Zender om

Bij het aanbrengen van de zenders zijn kinderen van basisschool Noorderbreedte uit Delfzijl aanwezig. Deze school gaf tijdens de eindbijeenkomst van de verkiezing in de statenzaal een presentatie over de vogel.

Verkiezing

Het doel van 'de Soort van Groningen' was om, vooral bij kinderen, de beleving van de natuur te stimuleren en de waarde van de natuur in onze provincie over te dragen op de volgende generatie.

Beschermd en onderzocht

De Oost-Groningse akkergebieden vormen het bolwerk voor de grauwe kiekendief: drie kwart van de Nederlandse populatie broedt in onze provincie. De vogels maken hun nest op de grond in graanakkers of in luzerne.
Omdat de nesten kwetsbaar zijn voor roofvijanden en landbouwactiviteiten, worden ze beschermd zodat de jonge kiekendieven veilig kunnen opgroeien.