Sint Anthony Gasthuis en zijn 'spookje' bestaan 500 jaar

Er zat een spookje in haar huis, Frauke Friedrichsen weet het zeker. 'Niemand gelooft het, maar het is echt zo.' Friedrichsen is conciërge van het Sint Anthony Gasthuis in Groningen, dat dit jaar 500 jaar bestaat.
Om het jublieum te vieren, heeft stadshistoricus Beno Hofman een boek geschreven over de geschiedenis van het gasthuis aan de Rademarkt in de binnenstad. 'Het viel niet mee', zegt de historicus. 'Het archief was niet op orde en zelfs gedeeltelijk zoek.'

Sloop

Hofman vindt het Sint Anthony Gasthuis bijzonder. Het is een van de weinige gasthuizen in Nederland die nog steeds bewoond worden. Dat het nog bestaat is te danken aan de Stadjers die in de negentiende eeuw streden tegen sloop.

Gekkenhuis

Het gasthuis begon eeuwen geleden als een plek om zieken op te vangen, onder wie mensen die aan de pest leden. Een gedeelte werd later gebruikt als gekkenhuis. Sinds vorige eeuw zijn het huurhuizen.

Spookje

Bewoonsters Friedrichsen meent dat die eeuwenlange geschiedenis haar sporen heeft nagelaten. Ze vertelt hoe ze op een avond alle lampen in haar huis had uitgedaan. 'En 's ochtends waren ze allemaal weer aan.' Volgens Friederichsen het werk van 'een spookje'. 'Je gelooft het of niet.'
Behalve een boek, wordt het jubileum ook gevierd met een standbeeld, dat dit weekend is onthuld. Begin dit jaar zijn panelen bij het gasthuis geplaatst, met daarin foto's van vroeger.