Provincie houdt deur voor windparken op land voorlopig open

© FPS/Jos Schuurman
Het provinciebestuur houdt er rekening mee dat er in de toekomst mogelijk meer windparken op land bij komen. De provincie wil op dit moment niets uitsluiten.
'Wat mij betreft komt er een heel groot windpark boven de Waddeneilanden', zegt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks). 'Daarmee kunnen we wel tienduizend megawatt opwekken. Maar voor een goede energietransitie hebben we ook nog echt energieopwekking op land nodig. Dat kan met zon en biomassa, maar ook met wind.'

Zeven windparken

Momenteel zijn in de provincie zeven windparken tegelijk in ontwikkeling. De provincie ligt hiermee naar eigen zeggen op koers om in 2020 voor 60 procent te voorzien in duurzame energie.

Weerstand

Toch is er weerstand onder omwonenden van nieuw te bouwen of uitbreidende windparken. 'De weerstand heeft vooral te maken met onzekerheden', zegt Homan. 'Zaken als slagschaduw en geluidsoverlast. Maar ik denk dat we veel van die onzekerheden hebben kunnen weghalen met informatieavonden.'
Ook lokale bestuurders roeren zich. Zo liet wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) van Oldambt niet zo lang geleden optekenen dat 'wind op land niet meer van deze tijd is'. Maar Homan benadrukt dat wind op land noodzakelijk is om de doelstellingen voor duurzame energie te halen.

Draagvlak
Toch moeten er nog wel stappen gezet worden om het draagvlak onder inwoners te verbeteren. Meedelen in de opbrengst van een windmolen blijkt daarin cruciaal, erkent ook de gedeputeerde. 'We zijn bezig met dorpsmolens', zegt Homan. 'Dan kan een clubje mensen een molen aankopen in een bestaand park. Ze delen dan mee in de winst.'
De provincie is in Oudeschip concreet in gesprek over zo'n dorpsmolen. 'Maar ook voor andere plekken gaan we daar over in gesprek.'

Zienswijze indienen

Voor vier van de zeven windparken die momenteel in ontwikkeling zijn, ligt de vergunning ter inzage. Bewoners die daar hun mening over willen geven, kunnen een zienswijze indienen.
Het is de bedoeling dat de zeven windparken die nu in ontwikkeling zijn uiterlijk op 31 december 2020 operationeel zijn.