Waterschapsbelasting omhoog 'met ongeveer een tientje'

© Wikipedia
Waterschap Noorderzijlvest verhoogt volgend jaar de belastingen. Het gaat gemiddeld om ongeveer een tientje per jaar.
Dat is een stijging van 5 tot 6 procent.
De verhoging is volgens waterschapsbestuurder Eisse Luitjens nodig om investeringen te kunnen doen. 'Denk aan grote projecten als dijkverhogingen en de aanleg van waterbergingen.'

3 miljoen over

Toch werd onlangs bekend dat het waterschap Noorderzijlvest dit jaar 3 miljoen euro overhoudt. Dat geld gaat naar de reservepot.
Luitjens: 'Het is niet zo dat daar niks van gebruikt wordt. We houden ons tarief voor de waterzuivering al twaalf jaar gelijk. Om stijgingen van deze belasting te voorkomen, gebruiken we onze reserves.'

Bevingsschade

Het verstevigen en verhogen van de dijken is mede noodzakelijk vanwege de aardbevingen. 'De NAM draagt daarom ook een deel van de kosten. We doen samen metingen zodat zij het bevingsdeel kunnen betalen.'
De verhoging van de belasting komend jaar is nog niet de laatste. Luitjens:'We verwachten het jaar daarna nog eens eenzelfde soort stijging.'