College Stad gaat op zoek naar zwarte cijfers

De gemeente Groningen heeft voor 2018 nog een gat van 22 miljoen euro te vullen. Dat blijkt uit de voorjaarsbrief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.
Volgens wethouder Ton Schroor is dit een bedrag dat goed is op te lossen. Op welke manier de gemeente dat doet, is de komende maanden onderwerp van gesprek.

Uitkeringen

Het grootste knelpunt voor de begroting van volgend jaar wordt volgens de wethouder veroorzaakt door het Rijk. De gemeente Groningen krijgt al jaren te weinig geld voor de uitkeringen die ze aan Stadjers verstrekt. In 2018 is dat acht miljoen euro. Dit jaar heeft de gemeente datzelfde bedrag uit de reserves gehaald; dat moet volgend jaar ook nog worden teruggestort.

Zorg

Tweede grote knelpunt zijn de kosten voor zorg uit de WMO en de jeugdzorg. Volgens Schroor komt dit mede door de inzet van de elf WIJ-teams. Het idee is dat die geld moeten besparen doordat ze vroegtijdig zorg bieden aan Stadjers en zo dure specialistische zorg voorkomen. 'Dat lijkt er ook wel aan te komen, maar de vraag wanneer en of we die besparing daadwerkelijk in de financiën terugzien, is nog niet aan de orde.'

Huisartsen

Dat de kosten voor jeugdzorg hoger zijn dan verwacht, komt volgens Schroor met name doordat huisartsen de WIJ-teams nog onvoldoende weten te vinden. Die verwijzen vaak door naar instellingen die duurdere specialistische zorg bieden. 'Dat zien we pas wanneer de rekening komt en dat viel flink tegen. We horen dat te betalen en dat zullen we dus ook doen.'

Praktijkbegeleiders

Om dit soort overschrijdingen te voorkomen wil de gemeente praktijkbegeleiders inzetten bij huisartsen. Samen met de arts moet deze bekijken of het WIJ-team hulp kan bieden in plaats van een specialist. 'Onze stelling is dat we meer duurdere zorg kunnen voorkomen. Dat zien we ook in andere gemeenten.' Ook dit kost in eerste instantie geld, maar moet uiteindelijk geld besparen.

Oplossingen

De gemeente bekijkt verder verschillende oplossingen om tot een sluitende begroting te komen, zoals bezuinigingen, het stopzetten van projecten en het verlagen van subsidies. In het najaar moet de begroting over 2018 er liggen; in november besluit de gemeenteraad erover.

Stad floreert

Schroor benadrukt verder dat de stad er goed voorstaat. De werkgelegenheid groeide tussen april 2015 en april 2016 met 1,5 procent. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde (1,1 procent). Vooral onder jongeren daalde de werkloosheid. Verder zijn bezoekers van de binnenstad te spreken over de sfeer, gastvrijheid en de winkels. Ook zijn de veiligheid en het veiligheidsgevoel gegroeid.
Zorgen zijn er over het grote aantal kinderen dat in armoede opgroeit (één op vijf).