Proef met burgerdossier voor Stadjers van start

© Frédéric BISSON / Flickr CC
Burgemeester en wethouders van Groningen wil nog dit jaar beginnen met de proef waarin honderd Stadjers een online burgerdossier krijgen.
Daarin staat alle informatie die bij de gemeente bekend is over zorg die deze persoon ontvangt. De pilot met zo'n burgerdossier is een idee van D66 en krijgt nu dus steun van het college.

Decentralisaties

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor meerdere zorgtaken. Door die decentralisatie van zorgtaken heeft de gemeente meer informatie over haar inwoners in de systemen staan. Maar welke informatie precies? Dat zou dus inzichtelijk gemaakt moeten worden met het online dossier.

Kennis versus zelfredzaamheid

De initiatiefnemers hopen met de pilot te kunnen achterhalen of zo'n online dossier zorgt voor een grotere zelfredzaamheid. 'Ervaringen in Estland en Denemarken laten zien dat toegang tot kennis ervoor zorgt dat mensen zelfstandiger beslissingen kunnen nemen', liet D66-raadslid Wieke Paulusma eerder weten.
De gemeenteraad heeft het laatste woord over het wel of niet doorgaan van de pilot.