Zuidhorn steekt geld in scholen, kunstgras en verlichting

De gemeente Zuidhorn investeert het komende jaar geld in de uitbreiding van brede school De Noordster en in de uitbreiding van gereformeerde basisschool De Brug.
Beide scholen kampen met ruimtegebrek door de toename van het aantale leerlingen.

Hockey-kunstgrasveld

Ook heeft Zuidhorn geld beschikbaar voor de herinrichting van Grijpskerk en voor investeringen in maatschappelijk vastgoed in Oldehove. Verder is er geld voor een nieuw hockey-kunstgrasveld in Zuidhorn

3,2 miljoen over

De investeringen zijn mogelijk doordat de Zuidhorn geld overhoudt op de jaarrekening 2016. In totaal gaat het om zo'n 3,2 miljoen euro.
Ruim 1,8 miljoen daarvan moet de gemeente reserveren voor andere doelen, het overige geld is beschikbaar voor investeringen.

Nieuwe brug en verlichting

Komende jaar doet de gemeente ook de nodige vervangingen. Onder andere de brug over het Niezijlsterdiep in Niezijl wordt vervangen, net als de beschoeiing van het Poeldiep in Grijpskerk.
Verder worden in de hele gemeente bijna vierhonderd lantaarnpalen vervangen.