'Provincie, kom eens uit die stadse toren'

De provincie neemt haar doelstelling om meer duurzame energie te produceren erg serieus. Gedeputeerde Homan geeft ruimte voor het plaatsen van zeven windparken en sluit meer parken op land niet uit. Maar de ontwikkelingen gaan razendsnel.Is windenergie winnen op land nog wel van deze tijd, Beter Weters?

Nog een lange weg te gaan
'Windmolens leveren momenteel ongeveer een kwart van onze duurzame stroom, zonnepanelen zo'n vijf procent. Met in totaal nog geen zes procent duurzame energie is er nog een lange weg te gaan voor Nederland. Als we echt af willen van olie en gas kunnen we niet zonder windenergie. Uiteraard op zee, maar ook op land. Beiden zijn de komende decennia hard nodig.'

Draagvlak is de uitdaging
'Wat dat betreft is de Provincie dus heel realistisch bezig. Grote uitdaging is het draagvlak. Daarom is het goed om aan te sluiten bij de ambities in dorpen, laat het groeien van onderop. Een mooi moment voor de terugkeer van de 'solitaire windmolens'!'
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Van de wind leven
'Nederland heeft de afgelopen jaren vergeleken met bijvoorbeeld Duitsland niet voorop gelopen als het gaat om de verduurzaming van onze energievoorziening. Het is dus goed om te proberen daar een inhaalslag te maken. Belangrijk is om deze parken zo te situeren dat ze maximaal renderen en minimaal geluidsoverlast veroorzaken. Als het gaat om mooi, is het belangrijk goed te kijken waar deze parken het best passen. Daar zijn genoeg mensen voor die daar verstand van hebben.'

Ook kijken naar alternatieven
'Belangrijk blijft om naast zon- en windenergie ook te blijven kijken en onderzoek te doen naar andere alternatieven. Wat zou het mooi zijn als de schepping die we zo schitterend hebben gekregen niet verder wordt stuk gemaakt door gebruik van verouderde energiebronnen waarvan we van een deel ook nog erg veel last hebben als het gaat om aardbevingen. Go Homan, go!'
David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Zeven windparken? Geen één!
'Op zee is meer dan genoeg ruimte! Ons toch al zo geplaagde, en ernstig verkankelemiende, landschap mag niet nog meer geteisterd worden. Heeft Holland nu nóg niet genoeg hier weggehaald? Groningen wil wél graag vooruit, doet daar (van) alles aan; maar om als liefste jongetje van de klas nóg wéér een park met windmolens aan te leggen is een heel fout signaal.'

Uit stadse toren
'Kom, GS, kom 's uit je stadse toren en ga hierbuiten eens kijken! We hebben de gas-ellende al, en de hoogspanningsmasten zover je kijken kunt, en ook al heel veel enorme windmolens. Bij Den Haag is buitengaats nog heel veel ruimte! Achterhaald is het overigens ook, dat idee van windmolens op land. Helemaal achterhaald!'
Fokke Fennema is predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...

Genoeg op land
'De zeven windlocaties zijn een uitvloeisel van de overeenkomst met het Rijk. Alle provincies hebben zo'n afspraak moeten maken. De locaties zijn geconcentreerd in het Eemsmondgebied. Wat mij betreft blijft het daarbij. Tenminste voor wat betreft windenergie op het land. Want op de Noordzee zijn er nog veel meer mogelijkheden. Daar zijn ook forse plannen voor. Het voordeel is dat op zee per molen meer rendement kan worden gehaald doordat er hoger gebouwd kan worden en er veel meer wind is.'

Geld voor de bevingsschade
'Bovendien is er nu een perspectief op een net van molenparken op de Noordzee dat windenergie omzet in waterstofgas. Dat wordt daarna met pijpleidingen naar de Eemshaven vervoerd om daar gebruikt te worden in de industrie of voor het transport. De subsidie behoefte van zeewindparken is sterk afgenomen doordat er goedkoper gebouwd kan worden. Daardoor blijven er miljarden over op de Rijksbegroting. Daar kan het vraagstuk van de aardbevingsschade een stuk verder mee geholpen worden.'
Willem Smink is bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...

Wind is booming business
'Wind is booming business waarbij eigendom en gebruik zijn losgekoppeld. Financiers, banken en toevallige grondeigenaren profiteren. Ook de maatschappij heeft voordelen met nieuwe banen en schonere energie. Als omwonenden alleen maar nadelen en geen voordelen hebben, dan ontstaan bij hen echter, als vanzelf, tegenkrachten.'

Alle mogelijkheden aangrijpen
'Met de juiste insteek en politieke wil is eigen energie in de achtertuin geen droom of nachtmerrie maar werkelijkheid en kans. Neem omwonenden mee en biedt ze een aantrekkelijk aandeel met zeggenschap of grote kortingen op de energieprijs. Waar energie als communaal goed wordt opgewekt is het immers 'van ons'. Wind op zee versus wind op land is daarbij een neptegenstelling die leidt tot wegkijken. Groningen wil van fossiel af? Dan moeten alle mogelijkheden worden aangegrepen!'
Wiebe van der Ploeg was tot voor kort bestuurder van het waterschap Hunze en Aa's. Tussen 2011 en 2013 was hij gedeputeerde namens GroenLinks. Meer...


Meer Beter Weters Politiek of Sport, columns en opinie? Lees onze opiniepagina.

Lees ook: Zó hoog is de hoogste windmolen in de provincie
Meer over dit onderwerp:
beterweters beterweterspolitiek opinie GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws