'Gronings erfgoed mag niet ondersneeuwen'

De Geertsemaheerd bij Slochteren
De Geertsemaheerd bij Slochteren © RTV Noord/Goos de Boer
'Ruïnes in Groningen? Behoud van erfgoed moet te allen tijde voorop staan. In de urgentie van de aardbevingsproblematiek en grootschaligheid van de versterkingsopgave mag het Gronings erfgoed nooit ondergesneeuwd raken.'
Zo reageert het Erfgoedberaad Groningen op een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om van niet te redden monumenten in Groningen ruïnes te maken. Dat nog geheime advies werd vorige week door RTV Noord naar buiten gebracht.

Hoop stenen

Voorzitter Theo Hoek van het beraad: 'Je moet voorkomen dat je straks een hoop versterkte stenen overhoudt en dat alle monumenten zijn verdwenen.'

Om trots op te zijn

Het Erfgoedberaad Groningen vindt dat de de dreigende ondergang door de aardbevingen van de Groningse monumenten veel aandacht verdient. 'Groningen is een van de oudste cultuurlandschappen van Nederland vol prachtige historische panden. De monumentale en karakteristieke panden maken onderdeel uit van het gezicht en de beleving van Groningen. Uniek. Iets om trots op te zijn. De Groninger identiteit.'

Eigenaren centraal

Er wordt in een verklaring op gewezen dat erfgoed om maatwerkt vraagt: 'Het is niet te bevatten in normen en richtlijnen. Het Gronings erfgoed verdient ook bij schadeherstel en versterking zorg en aandacht. En denk erom: de eigenaren staan altijd centraal. Zij onderhielden de afgelopen jaren met trots hun panden en zij horen dan ook altijd het laatste woord te hebben over wat er met hun pand gebeurt.'

Juiste keuze

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders werkt aan een erfgoedprogramma. Hij krijgt van het beraad een boodschap mee.
'Zorg dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed juist de afweging tussen wat de eigenaar wil, monumentwaarden en veiligheid als uitgangspunt neemt. Zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden om behoud van het Gronings erfgoed en de Groninger identiteit te garanderen,' aldus de reactie van het Erfgoedberaad Groningen op het inmiddels veelbesproken advies van de Rijkdienst; een onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees ook: