Proefboring naar aardwarmte Stad uitgesteld naar volgend jaar

© WarmteStad
De proefboring naar aardwarmte op Zernike in Groningen kan pas in het eerste kwartaal van volgend jaar plaatsvinden.
De planning ging tot nog toe uit van komende november. Reden van het uitstel is dat het rondkrijgen van de lening bij de bank moeizaam ging. Dat is inmiddels wel gelukt. Ook had WarmteStad - het bedrijf van de gemeente en Waterbedrijf Groningen - meer tijd nodig om alles technisch goed te regelen.

Drie kilometer diepte

Op het Zerniketerrein in de stad Groningen moet een drie kilometer diepe put komen waar heet water uit de bodem naar boven wordt gepompt. Een warmtewisselaar haalt de warmte uit het water.
Dat moet genoeg warmte opleveren voor meer dan tienduizend huizen. De proefboring begin volgend jaar is cruciaal; dan moet blijken of er inderdaad genoeg warmte uit de grond kan worden gehaald.

Contracten

Het is nu de vraag of WarmteStad er in slaagt volgens afspraak in 2018 warmte uit de aarde te leveren. Er zijn contracten voor 3600 woningen, onderwijsruimtes en kantoren afgesloten.
Die moeten de eerste maanden alternatieve warmte geleverd krijgen, bijvoorbeeld via gasgestookte kachels. Mogelijk duurt het tot 2019 voordat ze warmte uit de grond krijgen.

Lagere tarieven

Overigens kam het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maandag met een onderzoek waaruit blijkt dat het voor gemeenten lastig is om dit soort warmtenetten te realiseren. Ze kunnen niemand dwingen om in plaats van gas warmte af te nemen. Ze kunnen alleen mensen verleiden door lagere tarieven te vragen dan die voor gas.
Commerciële energieleveranciers zien daarom vaak geen brood in de aanleg van wamtenetten. De stad Groningen en het Waterbedrijf Groningen investeren er zelf miljoenen in. Zij accepteren een lager rendement dan commerciële bedrijven zouden doen.

Kosten verdelen

Volgens de onderzoekers zou het helpen als de kosten voor de aanleg van zo'n warmtenet over alle Nederlanders verdeeld zouden worden. Het zou dan niet uit moeten maken of je gas of warmte afneemt. Via de factuur betaalt iedere gebruiker dan mee aan het gasnet èn warmtenet.
Op Zernike beginnen over twee weken de werkzaamheden aan het warmtenet; de buizen die nodig zijn om het warme water richting de gebruikers te krijgen.

Lees ook: