Stad wil parkeren op straat verder terugdringen

© RTV Noord/Wiebe Klijnstra
Automobilisten moeten in principe overal in de stad Groningen betalen voor parkeren op straat. Dat is het uitgangspunt van het nieuw te vormen parkeerbeleid van de gemeente.
Burgemeester en wethouders hebben een opzet gemaakt waarover ze met de stad in gesprek willen.
Dat betekent niet dat er overal direct betaald parkeren wordt ingevoerd. Dat gebeurt alleen als er problemen zijn, zoals forensen die in de wijk de parkeerplekken inpikken. Maar openbare ruimte is nou eenmaal openbaar, vindt het college, dus privégebruik kost geld.

Ruimte gebruiken
Doel is meer ruimte creëren op straat, bijvoorbeeld voor meer groen, bankjes of een sportveld.  Dat kan ook zonder de invoering van betaald parkeren, zegt wethouder Paul de Rook.
Als voorbeeld geeft hij de herinrichting van het Boterdiep. Daar verdwenen parkeerplekken. 'We hebben de afspraak gemaakt met een aantal bewoners dat ze tegen gereduceerd tarief in de parkeergarage mogen staan.'

Draagvlak is toverwoord
Collegepartij VVD is wel wat bezorgd of stadjers wel echt invloed krijgen en ook andere partijen vragen aandacht voor het draagvlak. Oppositiepartij CDA vindt dat het college eerlijker moet zijn richting stadjers. Herman Pieter Ubbens: 'Het plan is gewoon minder geparkeerde auto's op straat en dus betaald parkeren. Wees daar dan eerlijk over.'

Beleid per wijk
De gemeente wil straks per wijk kijken welk parkeerbeleid het beste is. Logisch volgens wethouder De Rook, want elke buurt heeft zijn eigen problemen en wensen. Experimenten zijn ook mogelijk, zoals met voorzieningen voor deelauto's.
Ook wil de gemeente wijkbewoners verleiden minder op straat te parkeren. De Rook: 'Wat als we uw buurt aanbieden dat er vijf parkeerplekken uitgaan en we op die plek een sportveld aanleggen? Wordt het dan interessanter?'

Knoppen
Tegelijkertijd wil de gemeente in de hele stad 'aan de knoppen kunnen draaien'. De gemeente heeft daar allerlei manieren voor in gedachten. Naast betaald parkeren is dat bijvoorbeeld een maximum aantal parkeervergunningen per straat of verschillende tijdsblokken voor het betaald parkeren.
Ander idee is om mensen die op hun eigen terrein plek hebben geen parkeervergunning meer te geven.

Waar dan wel?
De parkeerplekken die op straat verdwijnen zouden deels terug moeten komen in bijvoorbeeld buurtstallingen die nu nog door bedrijven worden gebruikt. Ook in openbare garages is mogelijk plek voor buurtbewoners.
De gemeente praat de komende maanden met Stadjers over de plannen. In september moet er dan een parkeervisie liggen, waar de raad weer over mag praten.

Lees ook:
- Stadse buurt krijgt primeur met nieuwe parkeertijden
- Diepenring zonder parkeerplekken stap dichterbij
- Willen Stadjers minder parkeerplaatsen?
- Oppositie wil in gesprek met stadjers over parkeerbeleid