'Voor Groningen moet de formatie rap worden afgerond'

De kabinetsformatie lijkt een gebed zonder eind. Dat heeft als bijkomend voordeel: rust aan het politieke front, en een steeds mooier huishoudboekje. Want er komt meer geld binnen dan er uit gaat. De politieke controle blijft natuurlijk werken. Moet die formatie dus maar blijven duren, Beter Weters?

Nooit compromissen
Is het de politiek die de kiezer tot wanhoop drijft, of andersom? Willen we ons nog verbinden op grote lijnen (idealen), of willen we het liefst ons geheel eigen partijtje waardoor we nooit compromissen hoeven te sluiten? Gaat het land naar de verdommenis bij een lange formatie? Niet onder de huidige omstandigheden, naar nu blijkt.

Politiek is persoonlijk
De vorige keer, op het toppunt van de crisis: toen was spoed geboden. Nu worden massaal weggestemde bestuurders van PvdA-huize geroemd om hun kwaliteiten, maar betekent dat dan dat de Nederlander niks opheeft met goed bestuurd worden? U ziet, ik weet het politiek niet beter, ook bij mij overheerst de onzekerheid. Maar je opdringen aan iemand (de kiezer) die heeft laten weten je niet te moeten heb ik privé altijd weten te vermijden. En politiek is persoonlijk, dus… Dus hopen dat er uit de formatie iets rolt wat goed uitpakt voor de mensen waarmee ik me verbonden voel.
Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...

Grote onzin
Gelukkig leven we in een land waar tijdens een formatie de boel niet instort. Maar stellen dat de formatie niet lang genoeg kan duren is grote onzin. Het enige dat het demissionaire kabinet doet is op de winkel passen. Er komt geen nieuw assortiment, je kunt alleen maar krijgen wat al eerder is besteld. Maar we moeten ook echt nieuwe artikelen hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie moeten er echt stevige keuzes gemaakt worden.

Ook voor Groningen
Nieuw beleid en, zeker zo belangrijk, budget om dat beleid uit te voeren. Zolang er gepraat wordt aan de formatietafel, staat een deel van Nederland echt stil. Ook op het aardgasdossier moeten knopen worden doorgehakt, dus ook voor Groningen moet de formatie rap worden afgerond.
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Geen dure uitgaven
Originele vraagstelling; 'een lange tussenperiode/interregnum, zoals thans, is zo gek nog niet.' Lopende zaken gaan immers gewoon door. Er worden geen bijzondere nieuwe dure uitgaven gedaan. België bewees voor de aanvang van het huidige kabinet Michel in 2014 dat het zelfs meer dan een jaar zonder regering kon. Voor het Kabinet Van Agt 1 in '77 duurde zo'n periode ruim een half jaar.

Niet wat kiezer wil
Echter de lange periode zonder een vernieuwde regering zoals nu staat wel haaks op de intenties van de kiezer. Slechts een voorbeeld: Het kabinet Rutte-Asscher kwam tot stand met een PvdA met 38 zetels in de Kamer. Ze hebben er nu nog 9. Veel kiezers willen dus thans een minder prominente plek voor de PvdA. In het beleid zal dit wel zijn weerslag moeten vinden. En dat is thans niet het geval.
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Betonnen afspraken
Het is waar: het gaat financieel-economisch weer een stuk beter met Nederland. Daarom is grote haast om een nieuwe regering te vormen minder dringend. Toch zijn er aardig wat zaken die on hold zijn gezet. Deze zaken moeten wel worden opgepakt. Het is jammer dat er weinig opties lijken te zijn waardoor partijen tot elkaar veroordeeld zijn en waarschijnlijk veel zaken in betonnen afspraken worden gezet.

Meer dan oppositie
Dat betekent dat de vier partijen elkaar steeds moeten vasthouden en er maar weinig met andere partijen in het parlement kan worden gedeald. Ik denk dat het goed is om ook niet-regeringspartijen waar mogelijk invloed te geven in de besluitvorming. Dat is in de afgelopen periode vaak genoeg gebleken. Met name D66 en ChristenUnie hebben laten zien niet alleen oppositie te willen voeren. Hopelijk gaat dat spoedig weer lukken, maar heb er nog niet heel veel fiducie in.
David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Verantwoordelijkheid
Inderdaad is er op dit moment rust in de landelijke politiek. Echter als de formatie te lang duurt is het niet goed voor ons land. Besluiten op belangrijke dossiers blijven uit en dat kan niet goed zijn. Zeker als we moeten geloven dat het zo goed met de BV Nederland gaat. Pvda en SP lopen weg voor hun verantwoordelijkheid, net als GroenLinks. Gewoon om een fatsoenlijke meerderheid te krijgen.

Nieuwe verkiezingen
Als het allemaal gaat lukken met de ChristenUnie krijgen we een kabinet dat uit armoede ontstaat. En dat mijns inziens geen lang leven beschoren is, omdat met name D66 en ChristenUnie heel ver uit elkaar liggen en dat botst. Het dossier voltooid leven ligt heel gevoelig en zo zijn er meer. Er moet nu snel een kabinet komen of nieuwe verkiezingen. Waarbij ik mij wel afvraag of dat iets oplost.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Vrije kwesties
Wat een zwaktebod: geen regering omdat principes in de weg staan voor een open houding naar elkaar als potentiële regeringspartners. Principes laat je elkaar, afspraken kun je maken over grote lijnen, en van sommige zaken moet je gewoon 'vrije kwesties' maken. Dán kan er geregeerd, en hebben we geen vleugellamme regering zoals nu.

Tijdelijke rust
De rust in de Haagse politiek nu is slechts schijnrust, en in elk geval van slechts tijdelijke aard. En een Sinterklaas spelende premier die Groningen even aandoet en daar schone schijn wekt is niet waar het land op wacht. We hebben daadkracht nodig, een breed gedragen beleid en visie. Dus: aan het werk, heren, en niet uit geborneerdheid regeringsverantwoordelijkheid afwijzen. En dat geldt dus voor álle partijen.
Fokke Fennema is predikant op ‘t Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...
Meer over dit onderwerp:
beterweters beterweterspolitiek
Deel dit artikel:

Recent nieuws