Scherpere bouwnormen voor het aardbevingsgebied

© Jos Schuurman/FPS
De bouwnormen voor het aardbevingsgebied zijn verscherpt. Dat heeft het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) bekend gemaakt.
Het gaat om een geactualiseerde versie van de al bestaande Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR). Er kan nu nauwkeuriger worden bepaald of en hoe gebouwen moeten worden versterkt, zo concludeert Nationaal Coörinator Groningen (NCG) Hans Alders. Hij had opdracht gegegeven voor de aanpassing van de bouwnormen.

Per direct

De nieuwe NPR wordt gebruikt bij het bouwkundig versterken van huizen en gebouwen. 'Constructeurs kunnen met deze richtlijn berekenen hoe sterk een gebouw als geheel of onderdelen moeten zijn, om te voldoen aan de in Nederland gehanteerde veiligheidsnorm voor gebouwen', licht Alders toe.

Hoe zwaar is een aardbeving?

De NPR is aangepast op basis van de recent door het KNMI zogenoemde Peak Ground Acceleration (PGA)-contourenkaart. Deze kaart geeft per locatie in het gebied de grondversnelling bij aardbevingen aan. Daarmee kan berekend worden hoe zwaar een aardbeving is.
Verder zijn volgens Alders nieuwe berekeningsmethodes ontwikkeld. 'Daarmee is het voor constructeurs eenduidiger om te bepalen of een gebouw versterkt moet worden.'

Balkons bezwijken?

Ook kan nu beter worden berekend of objecten die het risico lopen bij aardbevingen naar beneden te vallen, versterkt moeten worden. Daarbij gaat het onder meer om binnenmuren, topgevels en balkons die bij een zware aardbeving kunnen bezwijken.
In de gewijzigde NPR wordt ook aandacht besteed aan het probleem van verweking. 'Verweking treedt op wanneer door een aardbeving de draagkracht van een met grondwater verzadigde laag grond voor een korte periode afneemt. Daardoor kunnen funderingen hun dragende functie verliezen. Daar kan nu ook beter rekening mee worden gehouden', aldus de toelichting van Alders.

Bezwaar

Hij kondigt aan dat de nieuwe richtlijn waarschijnlijk 1 juli in gaat. Er kan nog wel tot begin september door belanghebbenden bezwaar tegen worden gemaakt bij het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN).

Lees ook: