Zuidhorn begraaft Project Snippergroen

Het project Snippergroen in Aduard krijgt geen navolging in andere dorpen in de gemeente Zuidhorn.
Dat blijkt uit een evaluatie die maandagavond werd besproken in de gemeenteraad.

Van wie is de grond?
Snippergroen begon in 2013. Doel van het project was in kaart te brengen welke stukken grond, snippergroen geheten, in Aduard aan de gemeente toebehoorden, maar legaal dan wel illegaal in gebruik waren bij inwoners. De gemeente wilde met het project rechtsongelijkheid opheffen tussen inwoners die grond van de gemeente hadden gekocht en inwoners die de grond zonder daarvoor betaald te hebben in gebruik hadden.

Actiegroep opgericht
Omdat Zuidhorn de kennis, kunde en de mensen niet zelf in huis had om het project uit te voeren werd bureau Eiffel ingeschakeld. De werkwijze van dit bureau en de manier waarop inwoners werden benaderd, zorgden voor onrust onder inwoners. Het leidde zelfs tot de oprichting van de actiegroep Snippergroen. Een handtekeningenactie tegen de handelwijze van de gemeente en Eiffel werd door bijna honderdveertig Aduarders ondertekend.

Regels te streng toegepast
Op aandringen van de Aduarders en de gemeenteraad van Zuidhorn hield het gemeentebestuur Snippergroen tegen het licht. Geconstateerd werd dat er in de communicatie veel zaken verkeerd waren gegaan en dat de spelregels (bijvoorbeeld over verjaring) over het al dan niet illegaal grondgebruik te streng waren toegepast.

Persoonlijke gesprekken
De gemeente nam afscheid van het bureau Eiffel en nam de zaak zelf ter hand. Uitgangspunt van de nieuwe werkwijze was het terugwinnen van het vertrouwen van de Aduarders. Dat gebeurde waar mogelijk in persoonlijke gesprekken aan de keukentafel. De nieuwe werkwijze behelsde onder meer een versoepeling van de spelregels en een betere uitleg daarvan.

Ook kregen inwoners bijvoorbeeld hulp bij hoe ze eenvoudig konden aantonen dat ze een stuk grond al jaren in gebruik hadden en dat de zaak eigenlijk was verjaard. De nieuwe aanpak leidde ertoe dat de rust terugkeerde in Aduard.

Verjaring en illegaal gebruik
Bij aanvang van het project ging het om 153 dossiers. In 81 gevallen is verjaring aangetoond. In andere gevallen wordt de grond gehuurd van de gemeente. Sommige inwoners hebben hun van de gemeente gekochte stuk grond terug verkocht, omdat de gebruiker door verjaring al rechtmatig eigenaar was.

Gaandeweg bleek dat de gemeente ook zelf grond van inwoners illegaal in gebruik had genomen. Nog niet alle dossiers zijn afgesloten, maar de gemeente verwacht dat het project Snippergroen binnen afzienbare tijd ten einde is.

Kennis delen
Snippergroen wordt niet in de andere dorpen van de gemeente uitgevoerd. Wel wordt de opgedane kennis en werkwijze ter beschikking gesteld aan de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Lees ook: 'Verkoop snippergroen vaak illegaal'
Meer over dit onderwerp:
ADUARD
Deel dit artikel:

Recent nieuws