Erfgoedloket voor behoud van beeldbepalende dorpsgezichten

Er komt toch een speciaal erfgoedloket voor eigenaren van monumentale gebouwen die daar terecht kunnen met vragen over schadeherstel en versterking vanwege aardbevingen.
Vandaag heeft Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders 621.000 euro beschikbaar gesteld voor zo'n erfgoedloket. Daarnaast komt er ook een erfgoed-adviesteam voor het aardbevingsgebied.

Onmachtig
Veel eigenaren van Groningse monumenten en beeldbepalende panden voelen zich onmachtig. Ze vinden dat ze zijn overgeleverd aan de grillen van de NAM en het Centrum Veilig Wonen, die zelf weinig kennis hebben van monumenten en beeldbepalende panden.

De Vereniging Groninger Monumenten Eigenaren vroeg Alders eerder om bij het herstel van dit soort panden specialisten in te roepen. Aanvankelijk zei Alders dat het budget voor een Erfgoedloket ontoereikend was.

1500 rijksmonumenten in aardbevingsgebied
In het aardbevingsgebied staan zo'n 1500 rijksmonumenten van particulieren. Daarnaast gaat het om nog eens duizenden beeldbepalende panden. Veel daarvan hebben aardbevingsschade.

Lees ook:
- Rijksdienst: 'Maak van niet te redden monumenten ruïnes'
- Sandra Beckerman (SP) wil duidelijkheid over budget erfgoedloket
- Eigenaren willen weer baas zijn over eigen monument
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok Groningen
Deel dit artikel:

Recent nieuws