'Zolang de politieke cultuur niet verandert, zijn quota nuttig'

Onder het motto 'Raad zoekt vrouw' willen sommige politieke partijen het aantal vrouwelijke gemeenteraadsleden in Groningen vergroten. Eerdere pogingen daartoe liepen op niets uit. Is het niet tijd om een quotum te stellen: de helft van een gemeenteraad moet uit vrouwen bestaan, Beter Weters?Loffelijk streven
De vrouwelijke Groningse fractieleiders van de Christen Unie, '100% Groningen,' PvdA en VVD willen meer vrouwen in de politiek. Een loffelijk streven! Er zitten immers al jaren minder vrouwen in de politiek en het openbaar bestuur dan mannen. Het streven van deze vrouwen op dit punt verdient warme ondersteuning. De verhouding mannen staat tot vrouwen in de Groninger raad is zelfs 2:1.

Beste kandidaten
De negatieve selectie zit vooral in het voortraject: milieu en opvattingen rond het verzorgen van kinderen. Daar vooral zullen maatregelen kunnen worden genomen. Niet zozeer door quota in de politieke organen zelf. Dat middel is namelijk wel erg ongenuanceerd. De beste kandidaten moeten immers wel gekozen worden. En de vrouwelijke talenten zijn er wel. Zeker weten!
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Hoe komt dat?
Dat de politiek en grote delen van de samenleving nog steeds veel te veel een mannenwereld zijn, lijkt me een feit. De grote vraag is natuurlijk: hoe komt dat? Zijn vrouwen gewoon minder geïnteresseerd in het politieke spel? Domineren mannen de selectieprocedures? Zijn vrouwen gewoon slimmer waardoor ze denken: ik heb geen zin in die lange en te vaak zinloze politieke debatten?

Meer vrouwen
Ik weet het niet. En tot nu toe heeft ook nog niemand mij een overtuigend antwoord kunnen geven. Dus misschien is het daarom wel goed om een gelijke vertegenwoordiging af te dwingen met een quotum. Met meer vrouwen in de politiek kunnen we hopelijk ook meer verandering bereiken. Wij mannen hebben dat namelijk nog niet voor elkaar gekregen.
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Minder waardering dan ooit
Natuurlijk moet de verhouding man/vrouw in de volksvertegenwoordiging 50/50 zijn! Maar hoe krijg je dat voor elkaar. En hoe krijgen de partijen sowieso voldoende talent in de benen om dit werk te doen? Want het wordt matig betaald, zeker als je let op het aantal uren dat je er mee kwijt bent. En er is minder waardering voor politici dan ooit. Een drastische hervorming van de gemeentepolitiek is nodig. Daarbij moet het mogelijk zijn op verschillende niveau's te werken. Met meer en minder tijdsbelasting.

Twee raden
Dat zou kunnen een nieuwe structuur met twee raadsorganen. Een bestuurlijk orgaan met beter betaalde en minder raadsleden die een keer per veertien dagen bijeen komen, zoals ongeveer de huidige gemeenteraad. En daarnaast een toezichtsorgaan met veel meer deelnemers die er minder tijd in hoeven te steken. Met een duidelijke onderlinge rolverdeling. Dan wordt het voor meer mensen mogelijk deel te nemen aan de gemeentepolitiek, ook voor vrouwen. En die 50%? Dat is aan de afzonderlijke partijen.
Willem Smink is bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...

Raadswerk interessanter
Het emancipatieproces stokt terwijl er genoeg capabele vrouwen zijn. Waarom zouden zij zich onderwerpen aan haantjesgedrag in een wispelturige omgeving? Achteraan aansluiten in de discussie als ambtenaren en B&W het al geregeld hebben? Er zijn rollen die veel meer te bieden hebben. Kortom, het raadswerk moet interessanter worden.

Spreek het af
Er zijn genoeg voorbeelden van politieke, meer uitnodigende stijlen waarbij andersoortige kwaliteiten worden gevraagd. Nu ligt het accent, ook bij de selectie, op diehards die de “klappen van de zweep’’ kennen en desnoods door de muur gaan. Zolang de politieke cultuur niet verandert, zijn quota nuttig en heel effectief. Meer dan goedbedoelde, promotionele nummertjes. Om en om op de kieslijst als regel! 50:50 in een kabinet of college? Spreek het af. Dat kan!
Wiebe van der Ploeg was tot voor kort bestuurder van het waterschap Hunze en Aa’s. Tussen 2011 en 2013 was hij gedeputeerde namens GroenLinks.Meer...

Er is geen probleem
Vrouwen in de politiek is een prima zaak. Maar of je dat wettelijk vast moet leggen dat het per definitie de helft moet zijn lijkt mij een brug te ver. Het is een democratisch proces om te komen tot de beste kieslijst per partij. Mannen en vrouwen hebben hier gelijke rechten dus zie ik het probleem niet.

Tegen haar zin?
Daarom sta ik niet achter het van bovenaf opleggen. Bj de ene partij lukt het wel om vrouwen te vinden maar bij de andere niet. Beter een man die er voor 100% achterstaat dan een vrouw met tegen zin omdat het wettelijk moet? Zou toch heel krom zijn.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

We stemmen Dat er aandacht wordt besteed aan het kweken van belangstelling voor raadswerk is natuurlijk een goede zaak. Mogen er meer vrouwen in de raden? Zeker! Mogen het allemaal vrouwen zijn? Als de bevolking dat wil? Ja! Moet er een eerlijke verdeling zijn, dus evenveel van beide geslachten? Ik dacht van niet. Het is belangrijk om vanuit verschillende bevolkingsgroepen mensen te hebben. Dat doen we door te stemmen.

Het moet niet uitmaken
Doe dat op de kandidaat en partij die het best bij je past en dat moet het niet uitmaken of het een man of een vrouw is. Partijen moeten kandidaten op de lijst plaatsen die de standpunten duidelijk naar voren kunnen brengen.
David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...
Meer over dit onderwerp:
beterweters beterweterspolitiek
Deel dit artikel:

Recent nieuws