Nieuw onderzoek: gaswinning tast gezondheid aan

Schade door gaswinning veroorzaakt psychische klachten en stress en belemmert mensen in hun dagelijkse activiteiten. Dat is de conclusie van nieuw onderzoek van Gronings Perspectief in samenwerking met Lifelines.
Onderzoekers Tom Postmes en Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen bevelen extra maatregelen aan om de gezondheid en de ervaren veiligheid te verbeteren. Volgens de onderzoekers is het bewijs voor aantasting van de gezondheid met dit onderzoek geleverd. Ook zien Postmes en Stroebe de klachten steeds verder toenemen.

Het rapport is gebaseerd op vier metingen onder 4500 bewoners in Noord-Nederland. Het gaat specifiek om klachten bij meervoudige schade.

Afbeelding

Afbeelding

Steeds minder schade gemeld
Een andere uitkomst van het onderzoek is dat steeds minder mensen hun schade melden bij het Centrum Veilig Wonen (CVW), omdat ze negatieve verwachtingen hebben over de afhandeling. Gronings Perspectief stelt dat het 'gedoe en gezeur' niet opweegt tegen de energie die zo'n procedure kost.

Weinig vertrouwen in overheden
Sinds de eerste meting in februari 2016, voelen bewoners in het aardbevingsgebied zich door het lagere aantal (zwaardere) bevingen veiliger en ervaren ze minder risico's. Maar als er schade is, keert het beeld. Bewoners voelen zich onveilig en zien meer risico's. 'Ook voelen ze zich minder veilig wanneer ze weinig vertrouwen hebben in de overheden. Dat heeft weer invloed op de gezondheid.'

Speciale aanpak
Postmes: 'Aantasting van de gezondheid is een maatschappelijk probleem dat we iedere meting groter zien worden. Het gaat om de gezondheid van heel veel mensen. Het is nodig een speciale aanpak te organiseren.'

Het volledige rapport kan je hier lezen.

Lees ook:
- Vijf vragen over immateriële schade
- Gezondheid inwoners aardbevingsgebied nog verder onder druk
- Dossier: alles over de aardbevingen
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok Groningen
Deel dit artikel:

Recent nieuws