Verenigde Naties geeft Nederland tik op de vingers om gaswinning

© Remko de Waal/RTV Noord
Nederland moet maatregelen nemen om de fysieke veiligheid van haar inwoners te waarborgen, stelt de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties over de gaswinning in Groningen.
Het onderwerp werd in april onder de aandacht van de commissie gebracht, middels een pamflet van de Groninger Bodem Beweging (GBB).

Statement

Dit zegt de VN in een uitgebreid document over Nederland: 'De Nederlandse regering moet maatregelen nemen om de fysieke veiligheid en de mentale gezondheid te waarborgen van de mensen die gehuisvest zijn in het Groningse gebied waar gas wordt gewonnen, alsook de veiligheid van hun woningen. Ze moet ook gepaste compensatie bieden voor slachtoffers en toekomstige schade voorkomen.'

GBB

Derwin Schorren, vice-voorzitter van de GBB, is blij met de tik die de VN uitdeelt, hoewel de mensenrechtencommissie er zelf geen directe sancties aan kan verbinden. 'Ik denk dat ze veronderstellen dat Nederland volwassen genoeg is om hier gevolg aan te geven. En anders heeft de Groninger Bodem Beweging er wel ideeën over. Het heeft natuurlijk ook effect op het aangezicht van de rest van de wereld.'

Teleurstelling

Volgens Schorren wordt Nederland de komende vier à vijf jaar aandachtig gevolgd en wordt daarbij gekeken in hoeverre de regering maatregelen neemt om te voldoen aan de aanbevelingen. 'We hebben een pamflet geschreven, waarin de situatie in Groningen werd uitgelegd: de monden vielen open bij de VN. We zijn erg tevreden over deze reactie, maar ook bitter teleurgesteld dat je naar de VN moet stappen om je recht te krijgen.'
Hier kunt je het document van de VN-mensenrechtencommissie vinden.