De bijstand voor jongeren afschaffen?

In Oost-Groningen hebben dubbel zoveel jongeren een bijstandsuitkering, vergeleken met de rest van Nederland. De overheid experimenteert met bijverdienen, of sollicitatieplicht afschaffen. Zou het niet goed zijn die hele bijstand af te schaffen voor de jongste generatie om ze in beweging te krijgen?Tegenprestatie
Afschaffen gaat misschien wat ver, maar een redelijke tegenprestatie vragen is volstrekt juist en noodzakelijk wil er ooit iets van de afwachtende en in de watten gelegde jeugd terecht komen. Krijgen zij prikkels om wat te ondernemen als ze er zonder iets te doen ook leuk van kunnen leven? Wat voor toekomstperspectief bied je hun dan?!

Criminaliteit op de loer
Bij afschaffing wordt creativiteit en ondernemingszin bevorderd. Maar niet alle jeugd heeft talenten in huis om dat aan te kunnen, of te willen. En dan loert de criminaliteit. Maar al dat pamperen is het ook niet. Dan toch maar een uitkering met tegenprestatie. Worden ze groot en sterk van, en leren ze op eigen benen te staan. En dat laatste, dáár gaat het om!
Fokke Fennema is predikant op ‘t Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...

Isolement en armoede
Nederland heeft een relatief goed sociaal stelsel. Dit stelsel moeten we intact houden. Voor iedereen. Ook voor jongeren. Het mag zo zijn dat menigeen denkt dat ' enige jongeren sneller een baan zoeken, als er voor hen geen bijstand is.' Toch moet men voorzichtig zijn daartoe scherpe maatregelen te nemen. Het is namelijk wel erg kort door de bocht; er zijn teveel negatieve aspecten, zoals isolement en pure armoede!

Niet uitsluiten
Beter is het goede coaching op te zetten. Een tijdelijke korting op de uitkering kan, als aantoonbaar werk wordt geweigerd. Later instromen is al een gangbare maatregel, maar bijstand blijft dan wel mogelijk. Zelf werk veroveren is natuurlijk het allerbeste. Goede coaching, stimulering en scholing horen daar zeker bij. Uitsluiting van bijstand mijns inziens niet!
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Springplank
Op bijstand heb je recht wanneer je (tijdelijk) niet in eigen inkomen kunt voorzien: wij doen niet aan wie niet werkt zal niet eten. Maar van een langdurig verblijf in de bijstand wordt niemand beter - rechthebbende noch maatschappij. Ik geloof meer in de springplank dan in de hangmat, en daar ligt voor mij de hoop op succesvolle experimenten. Immers: voor je van die springplank het diepe in kunt duiken zal de een eerst moeten leren zwemmen en de ander eerst van zijn hoogtevrees afgeholpen moeten worden, oftewel: maatwerk. Kijken naar wat de persoon nodig heeft ipv naar wat de regels toelaten.

Alles anders dan accepteren
Maar wél gericht op uitstroom! En ja: soms is dat de spreekwoordelijke schop onder de kont. Voor jongeren tot 27 jaar geldt het uitgangspunt dat je óf werkt óf een opleiding volgt en pas recht op bijstand hebt bij bijzondere omstandigheden en na een wachttijd. Het percentage jongeren in de bijstand in Oost-Groningen stemt treurig en dwingt tot aanpakken: alles anders dan accepteren is welkom!
Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...

Niet afschaffen
Nee, men moet de bijstand voor jongeren niet afschaffen. Maar men zou juist heel actief hierop moeten inzetten op werk of studie of een combinatie. Te veel vrijheid geeft de jeugd de gelegenheid om zich te verwijderen van de maatschappij. Men zal zeker niet actiever op zoek gaan naar werk.

Resultaat
Ik vind in zijn algemeenheid dat men geen enkele groep in de bijstand met rust moet laten. Het gaat hier om gemeenschapsgeld en dat moet zo efficient mogelijk worden besteed. Uit ervaring weet ik dat wanneer je mensen in de bijstand op een juiste manier begeleidt, dit resultaat heeft.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Niet zonder plicht
Een lastig dilemma. Jongeren moeten niet van een bijstandsuitkering hoeven leven. Ze moeten een opleiding doen (theoretisch of meer praktisch) en vervolgens kans hebben op werk. Wanneer dat om wat voor reden dan ook niet lukt zou er juist gewerkt moeten worden met maatschappelijke banen waarin zij iets voor de samenleving kunnen betekenen in ruil voor een vergoeding van de samenleving. Bijstand is een recht, maar zeker niet zonder plicht.

Nooit afschrijven
Aan de andere kant moeten groepen die vrijwel kansloos zijn op de arbeidsmarkt niet gedwongen worden tot het schrijven van brieven waarvan men bij voorbaat weet dat ze op de stapel met niet terechtkomen. Goed om daarmee te experimenteren, maar laten we de jongeren nooit afschrijven, maar uitdagen!
David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...
Meer over dit onderwerp:
beterweters beterweterspolitiek
Deel dit artikel:

Recent nieuws