Cultuurcentrum De Oosterpoort onder de slopershamer

© Herman Hummel / Groningen in Beeld
De Oosterpoort in Stad gaat in de huidige vorm verdwijnen. Over tien jaar wordt het pand aan de Trompsingel gesloopt.
De gemeente vindt het onderhoud voor het cultureel centrum te duur worden. Er is op dit moment een tekort van jaarlijks negen ton op het onderhoud.
Geluidshinder en verkeersdruk
Volgens de gemeente is De Oosterpoort 'in dit gebouw op deze locatie onhoudbaar. De Oosterpoort is gedateerd en uit zijn jasje gegroeid.' Twee problemen waarmee De Oosterpoort kampt zijn niet op te lossen. Buren ervaren regelmatig geluidshinder en de verkeersdruk is er hoog. De gemeente onderzoekt of die problemen bij eventuele nieuwbouw wél op te lossen zijn.

Onderzoek
Een onderzoeksbureau heeft in opdracht van de gemeente een aantal scenario's voor behoud van De Oosterpoot op deze locatie onderzocht. Het eerste is vijf jaar uitstel van het besluit over de toekomst en in de tussentijd alleen het noodzakelijke onderhoud doen. Het tweede scenario is sloop over tien jaar met in de tussentijd ook alleen het hoognodige onderhoud. Het derde scenario is het pand nog zeker twintig jaar behouden. Dat plan is niet verder uitgewerkt, omdat er dan nog veel meer kosten bij zouden komen.

Hoognodige onderhoud
De gemeente kiest voor sloop over tien jaar en pleegt voorlopig alleen het hoognodige onderhoud. Het gaat hierbij om de brandveiligheid, de geluidsbelasting voor omliggende gebouwen en de toegankelijkheid van vluchtroutes. Dit moet de gemeente wel doen, omdat de Oosterpoort nu niet voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast wil de gemeente ook de beveiliging aanpakken, met nieuwe systemen en meer personeel. De totale kosten voor de komende tien jaar zijn ruim 1,1 miljoen per jaar.

Vervelend
Burgemeester en wethouders laten de gemeenteraad weten het vervelend te vinden om zo'n groot tekort op het onderhoud te moeten presenteren. Zeker gezien de eerdere tekorten bij Martiniplaza, Papiermolen en het Stadhuis. Volgens het college komt het doordat de aandacht de laatste jaren vooral is gegaan naar het achterstallige onderhoud van de Stadsschouwburg. Ook kostte het tijd om uit te zoeken hoe hoog het tekort op het onderhoud nou precies is.