Onderzoek naar rijpen van klei bij de Eems

De rood-wit gemarkeerde gebieden geven aan waar het slib vandaan komt, de groene de Kleirijperij
De rood-wit gemarkeerde gebieden geven aan waar het slib vandaan komt, de groene de Kleirijperij © Provincie Groningen
Langs de Eems komt een kleirijperij. Met het project wordt onderzocht hoe slib het beste te veranderen is in klei. Dat kan worden gebruikt om dijken mee te versterken, maar ook als landbouwgrond en grondstof voor bakstenen.
Aankomende maandag wordt een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa's, het Groninger Landschap en kennisconsortium Ecoshape.

Troebelheid verminderen

De initiatiefnemers willen vanaf 2022 jaarlijks een miljoen ton slib uit het water halen. Ze willen het water zo minder troebel maken en de leefomstandigheden voor planten en dieren verbeteren.

Internationale belangstelling

In de kleirijperij wordt slib opgevangen in proefvakken. Daar rijpt het slib op verschillende manieren uiteindelijk tot klei. Onderzoekers testen verschillende manieren waarop dit kan.
Over rijping van slib uit zoet water is de nodige kennis al aanwezig. Met slib uit zout water is nog weinig ervaring opgedaan. Het project staat daarom ook internationaal in de belangstelling.

Dijkversterking

Het waterschap Hunze en Aa's is van plan om 70.000 m3 gerijpte klei te gebruiken om één kilometer dijk te versterken langs de Eems. Deze dijk krijgt een flauw talud en wordt bekleed met een laag klei en gras.
Zo wil het waterschap de dijk op een natuurlijke manier versterken in plaats van met asfaltbedekking.

Het project wordt mede gefinancierd door het Waddenfonds. Als de proef succesvol is, willen de organisaties ook de rest van het Nederlandse deel van de dijk langs de Dollard op deze manier versterken. Dat is ongeveer twaalf kilometer.

Lees ook: