Zorgen blijven over werkvoorzieningsschap Ability

De sombere tijden voor de werkvoorzieningschappen zijn nog niet voorbij. Door bezuinigingen vanuit het Rijk is er minder geld.

Dat geldt ook voor Ability, de gemeenschappelijke werkvoorziening van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE). De begroting van de organisatie is reden tot zorg.

Kater
De begroting van Ability is nog niet op orde en roept nog te veel vragen op, constateren de gemeenten. 'Dat deze begroting op het eerste oog niet positief is of wel een kater oplevert bij sommigen, krijg je met zulke getallen wel', vertelt Mariëtte Visser, PvdA-wethouder Sociale Zaken van De Marne. 'Het is duidelijk dat er nog veel te doen is'.

Oorzaak
Het Rijk bezuinigt op de werkvoorzieningschappen. Voor iedere Ability-werknemer krijgen we 500 euro minder. 'Daardoor komt het werkplein heel moeilijk uit', zegt ook de Winsumse wethouder Marc Verschuren. De gemeenten roepen het kabinet op om meer geld beschikbaar te stellen.

Nog meer oorzaken
Ook zijn nog niet alle kostenposten helder op de begroting. Dat komt omdat het niet zeker is wat het vernieuwen van de ICT-afdeling gaat kosten. Deze moet gelijk getrokken worden met die van de gemeenten.

Onzekerheid
Daarnaast zorgt de herindeling voor onduidelijkheid. De begroting is voor vier jaar. Maar in 2019 gaan de BMWE gemeenten fuseren. Het is nog niet te voorspellen hoe de begroting van het werkvoorzieningschap er dan uitziet.

In het najaar moet er een nieuwe en verbeterde begroting komen.

Lees ook: Zorgen over werkvoorzieningschap Ability
Meer over dit onderwerp:
LEENS
Deel dit artikel:

Recent nieuws