Instellingen

Oude beekdallandschap van de Hunze wordt weer zichtbaar

© Google Streetview
Het Groninger Landschap gaat samen met de gemeente Groningen en waterschap Noorderzijlvest een stuk van het oude beekdallandschap van de Hunze meer zichtbaar maken.
De rivier de Hunze liep tot in de middeleeuwen van Drenthe tot de Lauwers zee. Vanaf de Groninger wijk Van Starkenborgh ligt een fietspad dat een oude loop van de Hunze volgt, de Hunzeboord. De bedoeling is om een stukje van deze omgeving opnieuw in te richten, waardoor ook ruimte voor waterberging ontstaat.

Sport, spel en wandelen

Ook komen er mogelijkheden voor sport, spel en wandelen. Hoe de omgeving ingericht wordt, wordt bepaald in samenspraak met bewoners.  
Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie om ervaring op te doen op het gebied van erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap. Behalve het Groninger Landschap gaan ook Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Libau soortgelijke projecten uitvoeren.

Wierdedorp Biessum

Natuurmonumenten wil samen met een groep natuurliefhebbers uit de omgeving de geschiedenis van het wierdedorp Biessum bij Delfzijl beter zichtbaar maken. Ze gaan grachten schoonmaken, historische akkers herstellen en met stenen de contouren van de oude boerderij de Vossemaheerd zichtbaar maken.

Belevingskaart Ulrum

Stichting Libau, de adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit in Groningen, maakt een belevingskaart van waardevolle plekken en panden in Ulrum. Dat gebeurt op basis van verhalen van dorpsbewoners.
De kaart moet te koppelen zijn aan een dorpswebsite en dorpsbewoners moeten de kaart zelf kunnen bijhouden. Het is de bedoeling dat de techniek voor de interactieve kaart ook beschikbaar wordt voor andere dorpen.

Maarhuizen

Staatsbosbeheer onderzoekt mogelijkheden om de achttiende-eeuwse boerderij Enne Jansheerd en de wierde van Maarhuizen duurzaam te ontwikkelen, zodat hier culturele activiteiten georganiseerd kunnen worden. 
Voor de vier opdrachten is maximaal 100.000 euro beschikbaar.