'De gevaren van dat aardwarmteproject zijn te groot'

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarschuwt dat aardwarmte gebruiken om tienduizend huizen in de stad Groningen van warm water te voorzien, tot bevingen kan leiden. De wethouder, gesteund door de raad, bezweert dat het veilig is. Wat nu. Stoppen dat duurzame en dure project, of gewoon doorgaan

Oogkleppen
Ik verbaas me er iedere keer weer over, hoe hobbyisme en oogkleppen een helder verstand in de weg kunnen zitten. Natuurlijk is het mooi als we in staat zijn om met minder schade voor het milieu allerlei alternatieve energiebronnen aan te boren en te benutten. Maar als er duidelijk een groot gevaar in die alternativiteit schuilt, waarom dan toch doorzetten en de kop in het zand steken?! Is dat niet ongezonde drammerigheid?

Dwarse bestuurder
Waar Groningen, en vooral de Groningers, al zo ernstig te lijden hebben van wat in onze ondergrond is uitgespookt is het toch onbegrijpelijk dat een dwarse bestuurder die mogelijk enkel de eigen glorie in gedachten heeft nog grotere schade kan aanrichten. Beter ten halve gekeerd dan...
Fokke Fennema is predikant op ‘t Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...

Niet boos blijven
Het staatstoezicht op de geothermie is in beweging. Voor Groningen was dat ontijdig. Het SodM praatte immers mee om vervolgens zo’n rapport uit te brengen, vlak nadat de wethouder publiekelijk het project startte. De gemeente heeft niet de luxe om boos te blijven want in Groningen slaap je tegenwoordig met de ogen open. De gemeente handelt dan ook op gepaste, ingehouden wijze.

Risicofactoren
SodM heeft vooral zichzelf, wellicht ten koste van initiatiefnemers, tot de orde geroepen. SodM heeft ‘onvoldoende kaders’ ontwikkeld om eventuele risicofactoren te wegen en tegen elkaar af te zetten, vooral rondom risicogebieden. Dat het toezicht zichzelf naar een hoger niveau wil tillen is volkomen terecht. Bijvoorbeeld door te leren van de risico-assessments van het project Warmtestad-Groningen. Groningers zullen het op de voet blijven volgen.
Wiebe van der Ploeg was tot voor kort bestuurder van het waterschap Hunze en Aa’s. Tussen 2011 en 2013 was hij gedeputeerde namens GroenLinks.Meer...

Prestigeproject
Inderdaad: dit project mag niet doorgaan. De gevaren zijn te groot. Er wordt toch niet voor niets gewaarschuwd? Maar blijkbaar is dit een prestigeproject van een GroenLinks bestuurder die kost wat kost dit door wil drukken . Onbegrijpelijk, we zien dagelijks de gevolgen van de gaswinning en dan ook nog dit project erdoor jagen bij de raad. Het is onvoorstelbaar dat de Groninger politiek dit gaat doen.

Stoppen met flauwekul
Hiermee laat men zien dat men blijkbaar de waarschuwing in de wind slaat. En de inwoners straks met de gebakken peren zitten. Om dan natuurlijk de schuld bij de NAM neer te leggen. Dus: stoppen met deze flauwekul en het verstand gebruiken. Sommige idealen moet je een keer los laten
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Duurzaam
Ik ben de laatste om de gevolgen van aardbevingen in ons gebied te bagatelliseren: kan van onze afwikkeling nog zwetend wakker worden. Maar: ik wil wél douchen, koken en mijn huis verwarmen, dus was ik dolgelukkig bij de mogelijkheid van het gebruik van aardwarmte. Duurzaam tot en met: je neemt alleen de warmte en de rest vloeit terug. Dan kan er toch niks gebeuren? U ziet: ik heb er niet voor doorgeleerd. Maar nu de verwarring: de mensen die er wel voor hebben doorgeleerd zitten al drie jaar mee aan tafel en praten en kijken mee, met al hun kennis en ervaring.

Ik weet het niet meer
En precies op het moment dat er geboord zal gaan worden en de eerste buizen in de grond liggen melden ze zich met serieuze waarschuwingen. En nu weet ik het niet meer. Gevalletje “bij twijfel niet inhalen”, of zorgen om wie de schuld krijgt als de aarde beeft ( en dus de rekening)? Vanwaar dit late inzicht? Maar even de tijd nemen om al die vragen te beantwoorden. Liever dan een 'hadden we maar' achteraf!
Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...

Onderzoek
Begin zestiger jaren was iedereen euforisch. Het Gronings gas werd als de kip met de gouden eieren bejubeld. Rijkdom en gemakkelijk te verkrijgen energie voor iedereen. Het kon niet op. Terugkijkend was het ons een lief ding waard geweest als we eerst een pas op de plaats hadden gemaakt en hadden nagedacht. Meer onderzoek hadden gedaan naar veiligheid, beter om waren gegaan met de centen, hadden geluisterd naar de grond en vooral naar de mensen die erop leven.

Dit keer anders
Laten we nu niet dezelfde fout maken. In blinde extase achter duurzame energie aanrennen zonder de lessen van toen ter harte te nemen. Zorgwekkende signalen moeten we niet bagatelliseren. Wethouders die dat wel doen zitten niet op de juiste plek. Laten we het dit keer anders doen. Onafhankelijk onderzoek dus. Lusten en lasten eerlijk verdelen, de markt de markt laten en te ambitieuze politici afremmen. Maak als het aan mij ligt van energie weer een publieke nutsvoorziening en doe heel goed onderzoek zodat de geschiedenis zich niet herhaalt.
Tineke Slagter-Roukema is huisarts te Zuidhorn. Ze zat tussen 2003 en 2015 in de Eerste Kamer namens de SP. Meer...

Verrassend
Het Staatstoezicht op de Mijnen doet wat het moet doen: kritisch kijken naar de risico’s van. Wel is het erg verrassend dat ze nu met dit signaal naar buiten komen. Geothermie is niet nieuw en de plannen in Groningen ook niet. Dat ze kritisch meekijken en adviseren is prima, maar dan wel graag op echte inhoud.

Groot maatschappelijk nut
Het huidige signaal lijkt vrij algemeen en ik vraag me af of er echt al feiten zijn waardoor we anders naar geothermie moeten gaan kijken. Boren moet je natuurlijk nooit zo maar doen, dat weten we inmiddels allemaal. In dit geval dient het een groot maatschappelijk nut en is het dus de moeite waard om goed te kijken of het wel kan.
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Lees hier al onze berichten over het aardwarmteproject in de gemeente Groningen
Meer over dit onderwerp:
beterweters beterweterspolitiek aardwarmte
Deel dit artikel:

Recent nieuws