'Waddenvaarders houden zich goed aan de regels'

© Nico Laros
Vaartoeristen op de Waddenzee houden zich goed aan de regels in het uitgestrekte natuurgebied. Schippers varen niet te snel en over het algemeen komen ze niet in de afgesloten gebieden.
Dit blijkt uit een grootschalig en integraal onderzoek door het Monitoringsconsortium (MOCO) van onderzoeksinstituten als SOVON Vogelonderzoek Nederland.
Menselijk handelen
Toch is bij natuurverstoring in het Waddengebied in zeven op de tien gevallen sprake van menselijk handelen. In de gevallen die overblijven, komt de verstoring door dieren zoals roofvogels.

Waddenvaarders laten zich vaak droogvallen in de buurt van schelpdierbanken en daardoor blijven de vogels weg. Door bij schippers beter bekend te maken waar die banken zijn, moet worden voorkomen dat vaartoeristen te dicht in de buurt het anker uitwerpen.

Lees ook: