Gezamenlijke aanpak moet erfgoed in aardbevingsgebied behouden

© RTV Noord/Goos de Boer
Nationaal Coördinator Groningen, twaalf gemeenten, de provincie Groningen en het Rijk hebben op donderdag 20 juli een gezamenlijke visie op erfgoed in het aardbevingsgebied vastgesteld.
Het erfgoedprogramma is gericht op het behoud van het unieke Groningse erfgoed. Het beschrijft het beleid rondom de aanpak van erfgoed in het kader van schadeherstel en de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied.

Bijzondere karakter

'De omvangrijke opgave in het aardbevingsgebied op het terrein van schadeherstel en versterken heeft een enorme impact op de gehele leefomgeving', zegt Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. 'Daarom is het nodig om aan het behoud van erfgoed bijzondere aandacht te geven. Op die manier blijft het bijzondere karakter van dit gebied behouden voor alle inwoners en toekomstige generaties.'

Dynamisch erfgoed

'Het erfgoed vormt het ijkpunt in onze omgeving, het maakt dat we ons thuis voelen', aldus Fleur Gräper - Van Koolwijk, gedeputeerde van de provincie Groningen. 'Het is ook dynamisch; generaties voegen erfgoed toe en ruimen ook erfgoed op. Het mag alleen niet zo dynamisch worden dat we ons niet meer thuis voelen. Het erfgoedprogramma richt zich op deze ijkpunten en heeft meerwaarde door een goede samenwerking en afstemming.'

Meer mogelijkheden

Bij erfgoed zijn vele partijen betrokken. 'Door gezamenlijk op te trekken in het erfgoedprogramma kunnen de overheden meer bereiken dan afzonderlijk mogelijk is en wordt meerwaarde en synergie gecreëerd', zo laat Alders weten. 'Met het programma is de basis gelegd voor een gezamenlijke aanpak van het erfgoed in het aardbevingsgebied.'

Lees ook: