Huisartsenpost Winsum verdwijnt

© Google Street View
Inwoners van de Marne en Winsum moeten straks langer reizen naar de huisartsenpost. Volgend jaar sluit deze in Winsum en verhuist naar de stad Groningen.
Reden van de sluiting

'Er komen te weinig mensen', zegt Ine Scholten, directeur van doktersdienst Groningen. De instantie heeft ervoor gekozen om de post te verhuizen naar een nieuw gebouw bij het Martini ziekenhuis. In de avonduren, nacht en weekend kunnen mensen daar terecht.
'Op de nieuwe plek zit de post dichtbij het ziekenhuis. We kunnen hier nog beter mensen van hulp voorzien', vertelt Scholten. Dit versterkt volgens haar de samenwerking tussen de huisarts en het ziekenhuis op het gebied van acute zorg.
De huisartsenpost is nu nog te vinden in het Gezondheids Centrum Winsum.

Verlies

De gemeente De Marne heeft nog geprobeerd de huisartsenpost open te houden.
'Voor de gemeenten die wat verder van de stad liggen is dit straks een enorm verlies', zegt Wethouder Mariette de Visser. 'Juist in deze tijd dat mensen langer thuis wonen en daar de zorg krijgen is het belangrijk om een huisartsenpost dichtbij te hebben'.
De beslissing van de huisartsen om de post op te heffen was volgens de wethouder 'niet te voorkomen' ondanks de gesprekken die zijn gevoerd.

Alternatieven

Voor mensen die direct hulp nodig hebben blijft de visite auto rondrijden. Deze wordt ingezet voor patiënten die om medische redenen niet naar de huisartsenpost kunnen komen.
'Mensen kunnen hier een beroep op doen. Een dokter komt dan thuis langs', vertelt Scholten. Zo blijft de hulp ook buiten kantooruren snel bereikbaar volgens haar.

Gesprekken

'We zijn met de huisartsen in overleg of er misschien meer alternatieven zijn. Bijvoorbeeld een regulier spreekuur op de zaterdag', vertelt de Visser. 'Er lopen nog gesprekken'.
De huisartsenpost in Winsum sluit 1 april 2018.