Huurders eisen nieuwbouw in plaats van versterking

Geen versterking, maar sloop en nieuwbouw. Dat willen de huurders van twaalf huizen in de wijk Tjamsweer in Appingedam.
Ze begrijpen niet waarom woningcoöperatie Marenland kiest voor het versterken van de bestaande woningen. Volgens de huurders zijn de huizen die investering niet meer waard.

Slecht onderhouden

'Deze woningen zijn al bijna vijftig jaar oud en al jaren worden ze slecht onderhouden. Ze versterken geeft alleen maar een gevoel van schijnveiligheid. Wij willen dat deze huizen worden gesloopt en er nieuwbouw komt,' zegt Ellen Dijkema, die samen met straatgenoten in actie is gekomen.
Dat lijkt niet meer te helpen. In opdracht van woongroep Marenland wordt in september al begonnen met de klus. 'Dat is al heel snel. Wij worden nauwelijks geïnformeerd. Zo weten we nauwelijks wat er gaat gebeuren en waar we bijvoorbeeld tijdelijk worden ondergebracht. Maar we zullen toch proberen om Marenland op andere gedachten te brengen.'

Scheef oog

Ze kijken met een scheef oog naar een andere wijk in Appingedam: Opwierde-Zuid. Die wijk gaat volledig op de kop. Daar worden vierhonderd huizen rigoureus aangepakt. Zoals het nu lijkt wordt zeker de helft gesloopt en vervangen door nieuwbouw.
Dijkema heeft de indruk dat de versterking van de twaalf huizen in hun wijk Tjamsweer er in alle stilte wordt doorgedrukt. 'Alle aandacht gaat naar Opwierde-Zuid. En daar kan een deel van bewoners zelfs kiezen of ze nieuwbouw willen. Maar wij hebben hier helemaal niets te kiezen,' verzucht Dijkema.
Onze huizen versterken, geeft een gevoel van schijnveiligheid.
Ellen Dijkema - huurder Appingedam

Volgens manager wonen Arjen Hoeber van Marenland is er heel bewust voor gekozen om de twaalf huizen te versterken. 'Er is geen sprake van hoge versterkingskosten. Dus weegt sloop en nieuwbouw daar niet tegenop. Komt bij dat onze inschatting is dat deze huizen na het versterken in de toekomst waardevast blijven,' licht hij toe.

Geen nul-op-de-meter

De bewoners van de huurwoningen willen niet alleen nieuwbouw. Ze verzetten zich ook tegen het besluit om hun huizen energieneutraal te maken.
'De meesten van ons zijn helemaal niet voor dat zo geprezen nul-op-de-meter. De ervaringen in bijvoorbeeld Loppersum zijn helemaal niet zo goed. En we zijn bang voor extra kosten. Of dat we straks geen energienota meer hebben, maar dat het wordt gecompenseerd met huurverhoging.'

Huren niet verhoogd

Dat laatste zal niet het geval zijn, verzekert Hoeber. 'De huren worden niet verhoogd. En we begrijpen best dat mensen schrikken van de verhalen over nul-op-de-meter. Wij proberen mensen zoveel mogelijke informatie te geven. Zoals met een excursie naar huizen met vergelijkbare systemen.'

Lees ook: