Bureau stuurt deurwaarder af op 'slechte betaler' CVW

Het bedrijf ProContrast komt in opstand tegen 'de zeer trage betaling' door het Centrum Veilig Wonen (CVW). Het bureau voor contra-expertise bij aardbevingsschade is het wachten op geld zat en schakelt een deurwaarder in.
Dat blijkt uit een mailwisseling tussen ProContrast en het schadebedrijf in Appingedam, die in het bezit is van RTV Noord. Het gaat om nota's van enkele duizenden euro's, die in de periode tussen maart en eind mei zijn ingediend.

In gebreke
De maat is vol voor de directie van ProContrast: 'Ondanks het feit dat CVW voldoende in de gelegenheid is gesteld de betalingen binnen een redelijke termijn te voldoen, blijft het CVW bij herhaling in gebreke. ProContrast BV draagt dientengevolge heden de incasso van de navolgende openstaande facturen over aan een gerechtelijk deurwaarder.'

Verder wordt gemeld dat ook alle extra kosten die hieruit voortvloeien, voor rekening van het schadebedrijf komen.

Sneller
Er wordt een dringend beroep op het Centrum Veilig Wonen gedaan om voortaan sneller de rekeningen te voldoen. 'ProContrast BV verzoekt CVW nogmaals vriendelijk doch dringend rekening te houden met betaaltermijnen zoals gesteld. De directie zal er in de toekomst zeker niet voor terugdeinzen wederom stappen te zetten om de aan haar toekomende betalingen gerechtelijk of buiten rechterlijk te vorderen.'

Reactie CVW
Het CVW laat in een reactie weten de stap van het bureau 'te betreuren'. Volgens woordvoerder Arjan van de Leur is er geen reden voor. Hij benadrukt dat CVW 'leveranciers betaalt op het moment dat zij naar tevredenheid een product hebben geleverd'.

De woordvoerder kaatst de bal terug: 'De late betalingen aan ProContrast worden vooral veroorzaakt door het bedrijf zelf. Zij stuurt rekeningen kort nadat rapporten aan CVW zijn verstuurd. Als rapporten worden aangeleverd volgens vooraf gestelde (en bij alle bureaus bekende) kwaliteitseisen is er geen reparatietermijn noodzakelijk. CVW voldoet de rekening als ProContrast geheel en op een correcte wijze aan haar opdrachten heeft voldaan.'
 
Fabels
Mededirecteur Johan Schippers noemt dit 'fabels, die ik direct naar het land der fabeltjes verwijs'. Hij benadrukt dat er keurig volgens het huidige schadeprotocol wordt gewerkt. 'En op grond daarvan had er binnen een maand betaald moeten worden. Daar kan geen enkele onduidelijkheid over zijn.'

Zijn bedrijf ligt al langere tijd met CVW in de clinch. Zo werd onlangs het schadeconcern nog verweten de werkwijze te hebben veranderd.

Lees ook:
- Bureau zet grote vraagtekens bij werkwijze Centrum Veilig Wonen
- Ex-NAM'ers richten contra-expertisebureau op
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok APPINGEDAM
Deel dit artikel:

Recent nieuws