Dertiende-eeuws kerkje Lettelbert wordt iconencentrum

De dertiende-eeuwse kerk in Lettelbert krijgt een nieuwe bestemming; het wordt een iconencentrum. Iconenschilder Ronald Medema (60) nam het gebouw negen jaar geleden in gebruik als atelier en houdt er workshops.

Omdat er sinds januari 2016 geen erediensten meer in het dertiende eeuwse kerkje worden gehouden, koos de Stichting Oude Groninger Kerken voor een nieuwe bestemming. Binnenkort kun je er iconen bekijken en ze ook zelf maken.

Wat zijn iconen?
Iconen behoren tot de orthodoxe kerk en zijn afbeeldingen van bijvoorbeeld Christus, figuren uit de bijbel of kerkelijke feesten. Hoewel het kerkje in Lettelbert sober is, zijn de iconen er kleurrijk.

Het is opmerkelijk dat er iconen in het kerkje hangen, omdat het behuisd werd door protestanten en iconen van orthodoxe afkomst zijn.

Workshops
Vanaf september 2017 biedt Medema zes workshops 'iconen maken' aan, waarvan eentje voor beginners. Ook komt er een tweejarige opleiding 'met meer diepgang qua thematiek en theologie'.

Koffieruimte met bibliotheek
Ondanks de nieuwe invulling gaat de kerkelijke sfeer niet helemaal verloren. 'Het blijft een gebedshuis, dus mensen kunnen altijd een kaarsje komen aansteken of een gebedje doen', laat Medema weten.

Wel wordt het gebouw ingrijpend verbouwd. Het kerkgedeelte blijft intact, maar er komt een iconenwand bij. Het balkon wordt bovendien vergroot en daar komt een leslokaal. Beneden komt een koffieruimte met een bibliotheek.

Naar verwachting is het iconencentrum medio 2018 klaar.
Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws