Juristen maken gehakt van onderzoek Witteveen+Bos in buitengebieden

Het onderzoek van Witteveen+Bos naar schade door gaswinning in de buitengebieden deugt van geen kanten. Tot die conclusie komt het Rotterdamse juridisch bureau VanNiekerkCieremans.
Dat bedrijf heeft het onderzoek op basis waarvan alle 1600 schadeclaims in het gebied zijn afgewezen, tegen het licht gehouden. Dat is gebeurd in opdracht van het Groninger Gasberaad.

Naar rechter

Voor die organisatie is de glasheldere uitkomst daarvan reden om te overwegen naar de rechter te stappen. Maar eerst wordt een dringend beroep op Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders gedaan. 'Hier kan Alders niet omheen. We gaan er vanuit dat hij dit oppakt', licht Susan Top van het gasberaad toe.
Ze is niet verbaasd over de uitkomst. 'We wisten natuurlijk met z'n allen wel dat het van geen kant deugde, maar we wilden het getoetst hebben door een zo onafhankelijk mogelijke partij. En dat moest dan een organisatie zijn die nog niet bij de gaswinningsproblematiek was betrokken. Zo kwamen we in Rotterdam terecht. En deze uitkomst laat niets aan duidelijkheid te wensen over.'

Theoretisch model

Het Rotterdamse bureau is gespecialiseerd in juridisch onderzoek naar technische schade aan onder meer gebouwen. Het bureau verwijt Witteveen+Bos met name dat er gewerkt is met een theoretisch model. En die toegepaste methode kan in de ogen van de juristen niet leiden tot de afwijzing van alle schadeclaims.
Susan Top: 'Het rammelt aan alle kanten. Schades afwijzen, terwijl mensen zelfs tijdens aardbevingen met eigen ogen live scheuren in de muur zien ontstaan. Het is van het begin af aan een onbegrijpelijk verhaal geweest. Dat is nu dubbel en dwars bevestigd door onafhankelijke specialisten op dit gebied.'
De resultaten van het veelbesproken onderzoek van Witteveen+Bos werden eind maart gepresenteerd door het bureau zelf. Dat gebeurde tijdens een gezamenlijke persconferentie met NCG Hans Alders.

Woedende reacties

De conclusie dat geen sprake zou zijn van aardbevingsschade in de buitengebieden, leidde direct tot woedende reacties. Met name van de 1.600 gedupeerden die met lege handen staan. Maar ook Groningse bestuurders en Tweede Kamerleden staken hun verbazing niet onder stoelen of banken.
Recent liet het bureau Witteveen+Bos nog weten enorm geschrokken te zijn van al die boze reactie op het massaal afwijzen van de schadeclaims.

Lees ook: