'Gemeente Groningen moet tijdelijk stoppen met afvalpas'

© Chris Bakker (bewerking RTV Noord)
De afvalpas in Groningen ligt onder de loep na een uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over een vergelijkbare afvalpas in Arnhem. Verschillende fracties in de Groninger gemeenteraad stellen vragen aan het gemeentebestuur. Zo roept de SP de gemeente op om te stoppen met het verzamelen van persoonsgegevens via de afvalpas.
Arnhem heeft een adresgebonden afvalpas. Daarmee kan de gemeente zien waar, wanneer en hoeveel vuilniszakken er door wie worden gedeponeerd in de vuilcontainer. De AP heeft een dwangsom opgelegd aan Arnhem om te stoppen met het verzamelen van de gegevens.

Als Arnhem dit niet doet, kan er een dwangsom worden opgelegd die kan oplopen tot 50.000,- euro.
Afvalpas in Groningen
De afvalpas in Arnhem lijkt redelijk vergelijkbaar met die in Groningen. In Groningen heb je immers ook naams- en adresgebonden pasjes, die nodig zijn om een ondergrondse afvalcontainer te openen. Ook kunnen pasjes vaak maar voor één specifieke container worden gebruikt.

De afvalpas in Groningen wordt gebruikt om te controleren of de afvalstoffenverordening wordt nageleefd. Daarin staat bijvoorbeeld dat er maximaal twintig huisvuilzakken per maand mogen worden aangeboden.
Discussie over Diftar
Van de rechter mag het verzamelen van persoonsgegevens via een afvalpas alleen als de gemeente een Diftar-systeem heeft ingevoerd. Diftar houdt in dat je betaalt per kilo afval of hoe vaak je de container opent.

In Groningen stond de invoering van Diftar in maart ter discussie in de Groningse gemeenteraad. Het college heeft het voorstel ingetrokken, omdat duidelijk was dat het plan het niet zou halen. Het onderwerp staat opnieuw op de agenda voor de herindelingsverkiezingen van november 2018

Tarieven
Jetze Luhoff (D66): 'In Groningen hangt het tarief voor de afvalstoffenheffing af van het type huishouden. De gegevens van de passen worden op een hoop gegooid en aan de hand van de gemiddelden wordt het tarief berekend.' Luhoff wil graag duidelijkheid over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die worden verzameld met de pas.
Marjet Woldhuis (100% Groningen): 'Voor zover ik weet worden alle gegevens gemeten. Daardoor konden we berekeningen maken voor de toekomst. Hoogstwaarschijnlijk overtreed Groningen de regels. Ik ga hierover vragen stellen aan het college.'

SP stelt vragen

Jimmy Dijk (SP) stelt schriftelijke vragen aan het college over de afvalpas. 'Wij hebben gemerkt dat de gemeente Groningen ook deze persoonsgegevens verzamelt. Daarom pleit de SP ervoor om tijdelijk te stoppen met het verzamen van de gegevens, zolang blijkt dat we niet voldoen aan de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens.'
De partij vraagt of het college bereid is om alle ondergrondse containers open te zetten, zodat inwoners hun afval weg kunnen gooien zonder het afvalpasje.

Aanpassingen

Benni Leemhuis (GroenLinks): 'Ik hoor graag of de uitspraak op die in Groningen geregistreerde gegevens en de gemeentelijke regelgeving van toepassing is. Zo ja, dan moet er zeker naar aanpassingen gekeken worden.'

Complexe zaak

De PvdA kan zich vinden in de vragen die de SP stelt. Carine Bloemhoff (PvdA): 'Er moet een noodzaak voor zijn om persoonsgegevens te verzamelen. Daarom is het te complex om nu te reageren. Want in hoeverre is Arnhem te vergelijken met Groningen?'
'De Vereniging van Nederlandse Gemeenten buigt zich erover, en de Raad van State oordeelde vorig jaar ook anders. Het is erg ingewikkeld en er zijn veel vragen te stellen.'

Gemeente wil het uitzoeken

Woordvoerder Natascha van 't Hooft van de gemeente Groningen, laat weten dat de gemeente het eerst goed wil uitzoeken. Tot die tijd kan de gemeente er niets over zeggen.

Lees ook: