'Subsidies voor ondernemers? Schaf ze allemaal maar af'

Er bestaan meer dan 2.500 regelingen waar een ondernemer een beroep op kan doen. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen nemen een eerste stap om te kappen in het woud van regelingen. Een idee dat de ondernemersclub VNONCW-MKB Noord uit het hart is gegrepen.'

Door Loek Mulder
Vraag voorzitter Lambert Zwiers van werkgeversorganisatie VNONCW-MKB Noord naar zijn mening over het woud aan financierings-, subsidie- en steunregelingen en er volgt een tirade. 'Het instrumentarium dat de overheid heeft ontwikkeld om bedrijven te stimuleren is krankzinnig gegroeid', spuwt hij zijn ergernis. 'Er zijn honderden regelingen beschikbaar. Het slaat helemaal nergens meer op. Een ondernemer kan er gewoon niks meer mee.'

Laat maar zitten
Volgens Zwier is het geen wonder dat veel ondernemers aanvragen van subsidies of andere financiële ondersteuning maar gewoon laten zitten. 'Er gaat veel tijd en geld in zitten en wanneer je denkt dat de aanvraag precies aansluit op een regeling, volgt toch vaak een afwijzing.'
De overheid heeft er bovendien een handje van voorwaarden tussentijds aan te passen, zegt Zwiers. 'En dan kan het gebeuren dat een ondernemer ineens moet terug betalen. Logisch toch dat bedrijven afhaken.'

Er zijn honderden regelingen beschikbaar. Het slaat helemaal nergens meer op
Lambert Zwiers-directeur VNONCW-MKB Noord


Wat Zwiers betreft kan het regelingenbouwwerk en alle kostbare bureaucratie die ermee gepaard gaat maar beter helemaal afgeschaft worden. 'Gebruik al het geld voor verlaging van de vennootschapsbelasting.' Daar zou de overheid volgens Zwiers álle ondernemers een plezier mee doen.


Lambert Zwiers

Versnippering
Al zijn de ideeën van ondernemersvoorman Zwiers een stuk rigoureuzer, zijn pleidooi sluit aan bij de oproep van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Oost-Nederland en Limburg. Die willen een eind maken aan de versnippering van tientallen fondsen die zich allemaal richten op 'innovatieve ondernemers'. De Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij NOM heeft ongeveer zes van deze fondsen, bedoeld voor vernieuwende bedrijven. Dat zijn eigen NOM-fondsen of potjes die de NOM beheert voor een van de drie noordelijke provincies.

Prima plan
Geert Buiter, die bij de NOM gaat over financieringen, vindt het een prima plan van de collega-ontwikkelingsmaatschappijen. 'We erkennen het probleem en proberen er wat aan te doen. Het risico van zoveel fondsen is dat ondernemers door de bomen het bos niet meer zien en niet meer weten waar ze terecht kunnen.' Met de site www.GeldvoorGroei.nl bijvoorbeeld probeert de NOM al een beter overzicht geven van geld voor kredieten en andere financieringsmogelijkheden en de toegang gemakkelijker maken.Niet trots
Het pleidooi van de NOM en andere ontwikkelingsmaatschappijen gaat maar over een klein deel van alle potjes die er voor ondernemers zijn. Een blik op de site www.123subsidie.nl toont 573 subsidieregelingen voor bedrijven in het Noorden. 'Ik weet niet of we er trots op moeten zijn dat ondernemers uit zoveel regelingen kunnen kiezen', verklaart Buiter, die benadrukt dat de NOM zelf niet over subsidies gaat. 'We moeten ervoor zorgen dat de stap van al die regelingen naar een klein aantal dat past, eenvoudig is. We moeten ondernemers houvast geven en hen op een goede manier de weg laten vinden.'
De NOM en VNONCW-MKB Noord hebben onlangs besloten er zelf wat aan te doen. Ze willen het subsidielandschap overzichtelijker maken via een initiatief dat de werktitel House of Finance heeft gekregen.

We hebben ondernemers te weinig een handje geholpen. Dat moet anders
Sander de Rouwe-bestuurslid SNN


Diepe zucht
123subsidie.nl is een initiatief van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) dat voor de drie noordelijke provincies onder meer subsidieregelingen uitvoert van het Rijk en de EU. Bij elkaar ging dat van 2000 tot nu om meer dan 1,5 miljard euro. Sander de Rouwe is EZ-gedeputeerde van Friesland en bestuurslid van het SNN. Het getal van 573 subsidieregelingen ontlokt hem een diepe zucht.
'We kunnen het als overheid echt wel wat beter doen', reageert hij. 'We moeten af van de ouderwetse manier van: we hebben een regeling, die publiceren we en dan wachten we af tot de telefoon gaat.'

Te weinig geholpen
De hulp aan ondernemers er is de laatste paar jaar zelfs op achteruit gegaan, vindt De Rouwe. Met het afschaffen van een organisatie als Syntens en het verdwijnen van de KvK's uit de regio is advisering over subsidies verslechterd. 'We hebben ondernemers te weinig een handje geholpen. Dat moet anders. Het SNN is met de NOM in gesprek om het efficiënter te organiseren. We zullen de komende jaren uren vrijmaken en mensen aannemen om ondernemers te ondersteunen.'
Maar ingewikkeld zal het blijven, waarschuwt de Rouwe. 'Ook als we het aantal regelingen halveren houden we er nog veel over.'

De verantwoordelijkheid ligt trouwens evengoed bij ondernemers zelf, vindt de Friese gedeputeerde. 'Ondernemen is ook kansen pakken, dus als er subsidiemogelijkheden zijn: verdiep je erin. De concurrentie doet het ook.'

Jungle
Makkelijker gezegd dan gedaan, meent Laura Katoele van het adviesbureau Katoele Subsidie Experts. 'Subsidieverstrekkers hebben systemen zelf onmogelijk gemaakt. Het stoort me dat ze zeggen dat ondernemers zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. Het is echt een jungle aan regelingen, opgesteld in een taal waar voor een doorsnee ondernemer geen doorkomen aan is.'

'Met een beetje googelen kom je er niet', aldus Katoele. 'Ook al is het hier in het Noorden allemaal nog enigszins gebundeld via het SNN, de provincies zelf bieden ook regelingen aan. Maar ook ministeries als EZ en Sociale Zaken hebben hun eigen regelingen. En alles loopt weer via aparte internetportals, waar telkens aparte inlogcodes voor nodig zijn.'

Ondernemers kloppen bij bedrijfjes als dat van Katoele aan voor hulp. Al kost zo'n subsidiespecialist tussen de tien en vijftien procent van het subsidiebedrag. Volgens Katoele kan het wel uit. 'Je boekhouding laat je toch ook door een accountant doen, waarom zou je dan geen deskundige voor subsidies inschakelen?'


Werkzaamheden aan een brug door Machinefabriek Rusthoven.
Directeur Jelte Hoving van Machinefabriek Rusthoven in Groningen:
'Subsidie is een lekkere worst die je niet kunt eten'
''k lees wel eens over een collega-bedrijf dat een mooie subsidie heeft weten binnen te slepen. Dank denk ik altijd: waarom weet ik nou niks van die regeling? Wij betalen alles uit eigen middelen. Ik verdiep me liever in mijn werk dan in subsidiestromen.'
'Wij zijn een subsidieloze onderneming. We groeien en boeken goede omzetten. Dan ben je snel geneigd een subsidieaanvraag te laten zitten. Maar ook voor een bedrijf waar het voor de wind gaat, kunnen subsidies belangrijk zijn. We doen veel aan innovatie in bruggenbouw en het is prettig dat we dat zelf kunnen financieren. Maar we laten dus ook geld liggen waarmee we nog een extra stap zouden kunnen zetten en meer kunnen vernieuwen.'
'Het zou enorm helpen wanneer trajecten eenvoudiger zouden zijn. Zoals het nu is georganiseerd maakt het me moedeloos. Er wordt je een worst voorgehouden waar je niet bij kunt.''

Martijn ten Pas, directeur van het Groningse drukwerkbedrijf DWCPrint. Dat ontving onlangs 50.000 euro subsidie van het provinciale programma Groningen@Work voor aanschaf van een digitale drukmachine.
'Wil je een ambtenaar overtuigen, dan is woordkeus belangrijk'
'We hebben een extern adviseur voor de aanvraag ingeschakeld. Het zijn trajecten waar ik geen kaas van heb gegeten. Ik ben ondernemer en kan mooi vertellen over mijn product, maar wanneer ik mijn verhaal moet samenvatten in honderd woorden om 50.000 euro subsidie te krijgen, dan vind ik dat erg lastig. Wil je een ambtenaar overtuigen dan is woordkeus in een aanvraag enorm belangrijk.'
'Het wordt ondernemers onnodig lastig gemaakt. Het is een wirwar met een hoop uitzonderingen. We hebben het de adviseur allemaal laten uitzoeken.'
Het geld was bijzonder welkom. Het was tien procent van het investeringsbedrag van vijfhonderdduizend euro. Het gaf ons de kans dingen te doen die we anders niet hadden kunnen doen.'

Geïnteresseerd in andere NoordZaken-artikelen? Hier vind je ze.
Meer over dit onderwerp:
Ondernemers economie GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws