Nieuwe stichting trekt ten strijde tegen dreigende verjaring schade

Een nieuwe stichting, Recht & Herstel Mijnbouwschade, gaat de juridische strijd aan met de NAM en de Staat der Nederlanden. Eerste wapenfeit is een actie tegen de dreigende verjaring van schade door gaswinning.
De stichting stuurt het gasconcern, de rijksoverheid en Energiebeheer Nederland (EBN) woensdag een zogenoemde collectieve stuitingsbrief. Dat gebeurt namens alle inwoners van Noord-Nederland met schade door gaswinning. Daarmee moet worden voorkomen dat deze schade verjaart. De brief is hier te vinden.

Over een week is de zware aardbeving bij Huizinge vijf jaar geleden. Die had een kracht van 3.6 op de Schaal voor Richter. Op woensdag 16 augustus verjaart oudere schade.

Geruisloos
Dat is aanleiding voor de nieuwe stichting Herstel om in actie komen. 'Vooral de minder mondige en niet kapitaalkrachtige mensen in dit gebied, dreigen zonder deze stuiting als vanzelf en geruisloos buiten de boot te vallen. We hopen dat de staat zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vandaag erkent voor de schade.'

'Dat zou voor de burgers in Groningen een belangrijke stap zijn om het vertrouwen in de overheid enigszins te herstellen. Als de overheid en de NAM hun verantwoordelijkheid niet nemen, dan zal de Stichting vervolgstappen ondernemen', kondigt de stichting aan in een verklaring.

Samenwerking
De nieuwe organisatie bestaat uit boegbeeld van het verzet tegen gaswinning Annemarie Heite uit Bedum, Marjan Minnemsma van de duurzaamheidsorganisatie Urgenda en Willem Meiborg. Hij is kleinzoon van Willem Beton, die als een van de eersten in de jaren negentig in de vorige eeuw waarschuwde voor de negatieve gevolgen van de gaswinning.

Zij benadrukken dat er wordt samengewerkt 'met partijen binnen en buiten het aardbevingsgebied.'

Ernstig nadeel
Het blijft zeker niet bij de collectieve actie tegen de verjaring. 'Wij komen op voor de rechten en belangen van degenen die vermogensschade en ander ernstig nadeel ondervinden of dreigen te ondervinden van de mijnbouwactiviteiten.'

'Al dan niet in combinatie met andere schadeveroorzakende factoren in vooral de provincie Groningen en/of daaraan grenzend', zo stelt de organisatie zich voor.

Lees ook:
- NAM onduidelijk over verjaring
- NAM: 'We beroepen ons niet op verjaringstermijn'
- NCG waarschuwt voor verjaring schades
- Lees alles over de aardbevingen in ons dossier
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws