Oost-Groninger gemeenten houden elkaars kavelprijzen scherp in de gaten

Ondanks het feit dat zeven Oost-Groninger gemeenten hebben afgesproken elkaar niet te beconcurreren op kavels van bedrijventerreinen, zijn ze erg ontevreden over elkaars prijsbeleid.
In 2012 spreken ze af niet langer onder elkaars duiven te schieten. De bedoeling is dat de gemeenten in Oost-Groningen met elkaar optrekken bij het bepalen van het prijsbeleid voor gemeentelijke industrieterreinen. Industrieterreinen in handen van bedrijven doen niet mee, zij willen zich niet binden aan een richtprijs.

Kavelprijs
Elkaar beconcurreren op een kavelprijs per vierkante meters moet maar eens voorbij zijn, is de algemene gedachte. Een bedrijventerrein in gemeentelijk beheer dient een eenduidig prijsbeleid te hebben: een prijs die het gemeentelijke bedrijventerrein ook echt 'waard' is, afhankelijk van de ligging van het terrein en het type bedrijvigheid.

Vijf jaar later ziet de wereld er anders uit. In de gemeente Veendam is de prijs voor een bouwkavel op een gemeentelijk industrieterrein tussen de 60 en 75 euro per vierkante meter, in Oldambt wordt een prijs tussen de 35 en 55 euro gehanteerd, in Pekela ligt de prijs tussen de 40 en 50 euro, in Vlagtwedde ligt de prijs tussen de 50 en 90 euro en in Bellingwedde is de prijs voor een bouwkavel 75 euro per vierkante meter.

In Stadskanaal is de prijs voor een bouwkavel vanaf 25 euro vastgesteld. Dat komt doordat de grond in 2014 volledig in handen van het bedrijfsleven is gekomen, twee jaar na de gemaakte afspraken.

Uitruil
Tot 2014 was de gemeente Stadskanaal voor 50 procent eigenaar van Bedrijvenpark Stadskanaal, maar door een uitruil van wegen en gronden is Bedrijvenpark Stadskanaal BV anno 2017 volledig eigenaar. Door de constructie hoeft Stadskanaal de gronden niet af te schrijven op de begroting, en is Bedrijvenpark Stadskanaal BV wél verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van het wegennetwerk.

Formeel geen eigenaar
Door de overname van de grond is de gemeente Stadskanaal formeel geen eigenaar meer van het bedrijvenpark. Belangstellende bedrijven hebben wél eerst contact met de gemeente Stadskanaal over het aankopen van een kavel. Daarna worden ze doorverwezen naar Bedrijvenpark Stadskanaal BV, waarin onder meer ondernemer Ben Timmermans van Hoornstra Aannemingsmaatschappij participeert.

'Geen zeggenschap'
Maar is Bedrijvenpark Stadskanaal BV in 2014, ruim twee jaar na de ondertekening van het convenant, gewezen op de afspraak in Oost-Groningen? 'Nee', zegt burgemeester Baukje Galama van de gemeente Stadskanaal. 'We hebben besloten dat we niet gaan sturen op de particuliere markt, we hebben er geen zeggenschap over.'

Eigen prijs
Dat geeft Bedrijvenpark Stadskanaal BV de mogelijkheid een eigen prijs te hanteren: een kavel in Stadskanaal heeft een prijs vanaf 25 euro per vierkante meter. En deze constructie wekt wrevel in bestuurlijk Oost-Groningen.

Onder de loep
Zo is de gemeente Pekela van zins haar prijsbeleid onder de loep te houden. 'Wij hebben een bureau ingeschakeld om te kijken of onze prijzen nog wel van deze tijd zijn', bevestigt wethouder Hennie Hemmes (SP). 'Elders worden er nog kavels op bedrijventerreinen verkocht, bij ons weinig tot geen. Daarom dat we daar eens goed naar willen kijken. Wij zien die lage prijzen elders ook.'

Vraagtekens
Ook Veendam zet vraagtekens bij het prijsbeleid van gemeenten elders in de regio. In deze gemeente kost een kavel op een bedrijventerrein tussen de 60 en 75 euro. 'Elders is deze prijs misschien veel lager', stelt wethouder Henk Jan Schmaal (GemeenteBelangen).

'Dat heeft ons verbaasd. Maar wij geloven ook in de kracht van de ligging van onze bedrijventerreinen. Die zijn vanaf de N33 erg goed bereikbaar en juist dat maakt het aantrekkelijk voor bedrijven, is onze visie.'

Voet bij stuk
Galama houdt vast aan de Knoalster constructie, die niet meer onder het convenant valt. Een bedrijventerrein dat in commerciële handen is, hoeft zich in principe niet aan de afspraken uit 2012 te houden. 'En we gaan ze er niet op wijzen', zegt ze. 'Dit bedrijventerrein is niet onze taak als gemeente. Zij bepalen de prijs.'
Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws