'Discussie over terugdraaien gaskraan kwam na Huizinge laat op gang'

© RTV Noord
Na de zwaarste aardbeving tot nu toe bij Huizinge, woensdag precies vijf jaar geleden, duurde het heel lang voordat de discussie op gang kwam over het terugdraaien van de gaskraan. En dat terwijl er toch al voldoende informatie was over de noodzaak hiervan.

Tot die conclusie komt publicist Herman Damveld in het boek 'Gas uit Groningen, vijf jaar na de aardbeving bij Huizinge'. Dat is gemaakt in opdracht van de SP-fractie in Provinciale Staten van Groningen.
De auteur wijst erop dat adviesorgaan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een half jaar na de aardbeving bij Huizinge met een kracht van 3.6 op de schaal van Richter al met een forse waarschuwing kwam.

Kans op 118 doden

'Begin 2013 publiceerde het SodM de conclusie dat zwaardere aardbevingen waarbij 118 doden kunnen vallen, niet uit te sluiten zijn. Ook werd gesteld dat bij een gaswinning uit het Groningen-veld van ongeveer twaalf miljard kuub per jaar het aantal voelbare aardbevingen zou kunnen dalen tot vrijwel nul', aldus Damveld.
Deze conclusies van het SodM vormden volgens Damveld het begin van de jarenlange discussie over wat een veilige gaswinning zou kunnen zijn. 'Het was dus niet een actiegroep die de knuppel blijvend in het hoenderhok gooide, maar het SodM.'
Volgens SP-statenlid Jan Wolters waren er ook na aardbeving bij Huizinge al voldoende alternatieven voor het Gronings gas. 'Maar,' zegt hij 'die zijn bewust genegeerd. Er werd steeds geschermd met de leveringszekerheid. We zijn toen echt voor de gek gehouden.'

Opbrengst 44 miljard
Damveld concludeert dat ondanks die waarschuwingen er na Huizinge 180 miljard kuub gas gewonnen is. Dat heeft de staat 44 miljard euro opgeleverd. 'En dat is 24 miljoen euro per dag en één miljoen per uur,' heeft Damveld berekend.
Daarnaast leverde het Gronings gas de NAM in die vijf jaar vier miljard op, blijkt uit het boekje. 'Dat is een schatting van mijn kant. Zolang de NAM dat niet corrigeert, ga ik er vanuit dat het klopt.'

Ruim 73.000 schademeldingen

De aardbeving bij Huizinge, woensdag vijf jaar geleden, was goed voor ruim tweeduizend schademeldingen. Inmiddels staat de teller van het totaal aantal schademeldingen in Groningen op ruim 73.000. Volgens Damveld zijn er 125 debatten in de Tweede Kamer over de gaswinning gevoerd.
Hij heeft ook berekend dat het gas nog altijd goed is voor 43 procent van het energiegebruik in ons land. 'Er is nog heel veel te doen op dat gebied,' concludeert Damveld.
Woensdag wordt de aardbeving bij Huizinge herdacht met een optocht vanuit verschillende richtingen naar Huizinge.