Arbiter: 'NAM ook verantwoordelijk voor schade onder het maaiveld'

© Jos Schuurman / FPS
De NAM kan ook verantwoordelijk worden gesteld voor schades die doorlopen tot in de funderingen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Arbiter Bodemweging.
Het gaat daarbij om de schade aan een woning in Slochteren. Bij deze zaak stelt de arbiter vast dat ook niet direct zichtbare schade onder de grond geclaimd kan worden.
'De NAM is aansprakelijk voor de schades, die reeds als aardbevingsschade zijn aangemerkt, die doorlopen tot onder het maaiveld', zo oordeelt de arbiter.
Ook een deel van de andere schades aan het woonhuis moet worden hersteld. En verder heeft de arbiter bepaald dat de NAM aansprakelijk is voor het laten verwijderen van de asbesthoudende vensterbanken in het pand.

Bewijsvermoeden

De rechter past hierbij het zogenoemde 'bewijsvermoeden' toe. Dat betekent dat er geen hard bewijs hoeft te worden geleverd. Het is voldoende als 'het aannemelijk is' dat schade door de gaswinning is ontstaan. En dat is in deze zaak het geval, aldus de arbiter.