Vergallen aardbevingen het woonplezier?

Inwoners van Noord- en Midden-Groningers kunnen begin september een uitgebreide vragenlijst tegemoet zien. Onderzoek moet uitwijzen welke impact aardbevingen hebben op het woonplezier.
De enquête, die bij de helft van de inwoners in de bus moet vallen, gaat vooral over leefbaarheid in het eigen dorp of de eigen wijk. Wel spelen aardbevingen een belangrijke rol in het onderzoek. Na de vragenlijst worden in verschillende gemeenten groepsgesprekken gehouden, met mensen die aangeven in gesprek te willen gaan.

Breed gedragen
Onderzoeksbureau KAW verzorgt het onderzoek. Het is een initiatief van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, woningcorporaties, de provincie en de elf aardbevingsgemeenten.

Nieuw onderzoek
Het onderzoek moet kennis opleveren die de leefbaarheid in Noord- en Midden-Groningen kan verbeteren. Het staat los van het uitgebreide onderzoek van Gronings Perspectief en Lifelines, dat begin juli uitwees dat gaswinning de gezondheid aantast.

Lees ook:
- Nieuw onderzoek: gaswinning tast gezondheid aan
- Onderzoeker Postmes: Het loopt de schadeorganisaties over de schoenen
- Lees alles over aardbevingen in ons dossier
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok LOPPERSUM
Deel dit artikel:

Recent nieuws