Vergallen aardbevingen het woonplezier?

© RTV Noord/Goos de Boer
Inwoners van Noord- en Midden-Groningers kunnen begin september een uitgebreide vragenlijst tegemoet zien. Onderzoek moet uitwijzen welke impact aardbevingen hebben op het woonplezier.
De enquête, die bij de helft van de inwoners in de bus moet vallen, gaat vooral over leefbaarheid in het eigen dorp of de eigen wijk. Wel spelen aardbevingen een belangrijke rol in het onderzoek. Na de vragenlijst worden in verschillende gemeenten groepsgesprekken gehouden, met mensen die aangeven in gesprek te willen gaan.

Breed gedragen

Onderzoeksbureau KAW verzorgt het onderzoek. Het is een initiatief van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, woningcorporaties, de provincie en de elf aardbevingsgemeenten.

Nieuw onderzoek

Het onderzoek moet kennis opleveren die de leefbaarheid in Noord- en Midden-Groningen kan verbeteren. Het staat los van het uitgebreide onderzoek van Gronings Perspectief en Lifelines, dat begin juli uitwees dat gaswinning de gezondheid aantast.