Geen 'Groningen-verzekering' voor het aardbevingsgebied

Er komt geen collectieve rechtsbijstandverzekering voor het aardbevingsgebied. Dat heeft het Verbond van Verzekeraars laten weten in een brief Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.

Alders had aangedrongen op zo'n regeling van de verzekeraars voor de inwoners van Groningen. Bewoners van het aardbevingsgebied kunnen bij de meeste maatschappijen geen nieuwe rechtsbijstandverzekering afsluiten.

Niet haalbaar
Volgens het verbond is zo'n 'Groningen-verzekering' niet haalbaar. 'Wij hebben intern en met onze leden gesproken over eventuele collectieve mogelijkkheden. Een collectieve benadering vanuit de branche achten wij niet mogelijk,' laat directeur Leo de Boer van de overkoepelende organisatie van de verzekeraars weten.

Alders liet eerder weten in gesprek te zijn met het verbond over een dergelijke verzekering. De Boer zegt 'te betreuren dat in de media berichten zijn verschenen dat het Verbond aan zo'n collectieve polis zou werken'.

Hij wijst erop dat tegen zo'n collectieve regeling 'mededingsrechtelijke bezwaren zijn'. Ook wettelijke bepalingen staan de regeling volgens De Boer in de weg.

Onzeker voorval
'Er is geen sprake van het wettelijke vereiste voor een verzekering, namelijk een onzeker voorval. Hetzelfde geldt voor de groep rechtzoekenden die nog geen schade heeft, maar voor wie schade wel te verwachten is. Ook voor deze groep is het op grond van de wet niet mogelijk een verzekering af te sluiten, schrijft de voorman van het Verbond van Verzekeraars.

De verzekeraars bieden Alders wel aan 'mee te denken'. De Boer wil daarover in gesprek met de Nationaal Coördinator Groningen, maar met concrete voorstellen komt hij niet. 'Andere betrokken partijen dienen ook een rol te spelen. Alleen met een breed gedragen, gezamenlijke benadering kan er een werkelijke aanpak van de problemen van de grond komen.'- 'Groningen-verzekering' voor inwoners aardbevingsgebied op komst
- Informatie Alders klopt niet: rechtsbijstandverzekering toch taboe
- Rechtsbijstandverzekering is taboe voor Groningers in aardbevingsgebied
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok DEN HAAG
Deel dit artikel:

Recent nieuws