'Lever maatwerk voor boeren die nieuwbouw schuren willen'

© Steven Radersma/RTV Noord
LTO Noord roept de provincie Groningen op om maatwerk te leveren voor boeren. In hun nieuwe visie richt de provincie zich vooral op het behoud en herstel van karakteristieke boerenschuren.
Die houding is te star, vindt LTO Noord. 'Kijk naar wat een boer nodig heeft', roept Alma den Hertog van LTO Noord op.

Sloop en nieuwbouw

In sommige gevallen is sloop en nieuwbouw namelijk beter dan het in stand houden van een gedateerde, karakteristieke boerenschuur. 'Je moet ook naar de bedrijfsvoering kijken. Dan kan een gebouw niet altijd meer opgelapt worden. En karakteristiek hoeft niet altijd per se oud te zijn.'
Den Hertog denkt dat gemeenten een grotere rol moeten krijgen bij het beleid rondom agrarische gebouwen. 'In sommige gemeenten wordt er al heel goed mee omgegaan. Daar wordt per geval bekeken wat het beste is. Maatwerk dus.'

Verpaupering

Volgens de LTO-bestuurder krijgen veel boeren vroeg of laat te maken met deze keuzes. 'Denk bijvoorbeeld aan het bevingsgebied. Veel gebouwen daar kunnen op een gegeven moment niet meer hersteld worden. Dan moet er wel gesloopt worden.'
Bovendien kost al dat onderhoud van oudere gebouwen veel geld. 'Misschien kan dat nog zolang een boerenbedrijf actief is, maar wat als de boer stopt en zijn gebouw verkoopt aan een particulier? Als we niet oppassen slaat dan de verpaupering toe.'