Zeesluis Farmsum krijgt zuiniger remmingswerk

© Rijkswaterstaat
De zeesluis bij Farmsum krijgt een nieuw remmingswerk, waardoor men straks tegelijk kan spuien en schutten. Waterschap Hunze en Aa's hoopt hiermee CO2 te besparen.
De remmingswerken zullen vanaf een ponton op het water worden geplaatst. Hierdoor is de kleine sluis van 28 augustus tot en met 8 september gestremd. De scheepvaart kan wel gewoon door de grote sluis.

Waterpeil

Zodra het waterpeil op het Eemskanaal boven de 70 centimeter stijgt, moet er water worden afgevoerd. Het waterschap doet dit door het water op zee te spuien via de oude zeesluis. Daarnaast kan Rijkswaterstaat extra water afvoeren door via de kleine zeesluis te spuien.
Dit kon echter alleen als er geen scheepvaart was. Het spuiwerk veroorzaakt namelijk stromingen waardoor schepen uit koers kunnen raken. Het nieuwe remmingswerk zorgt dat schepen ook tijdens het spuien veilig de sluis in en uit kunnen varen.

Minder CO2

Waterschap Hunze en Aa's heeft samen met Rijkswaterstaat het hele watersysteem doorgelicht om te kijken wat er verbeterd kon worden.
Door tegelijk te spuien en te schutten, wordt er 25.000 kilo minder CO2 uitgestoten.

Lees ook: