Tussenstand: voor drie miljoen aan vouchers uitgedeeld

Een kleine 3400 bewoners van het aardbevingsgebied heeft een voucher geaccepteerd. Dat is goed voor in totaal drie miljoen euro.
Ze maken deel uit van de groep van achtduizend mensen met eenzijdig door de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW) gesloten schadedossiers. Daarbij gaat het om zogenoemde C-schades, die niet door gaswinning veroorzaakt zouden zijn.

Niet gereageerd

Inmiddels is de termijn voor het aanvragen van deze vouchers tot maximaal 1500 euro verstreken. Opvallend is dat ruim 4200 betrokkenen niet hebben gereageerd.
Voor het Centrum Veilig Wonen is dat aanleiding om de termijn te verlengen. De mensen die dit betreft hebben nu nog tot 15 september de tijd om alsnog een voucher aan te vragen. 

Niet akkoord

Inmiddels hebben 369 bewoners met gesloten dossiers laten weten dat zij niet akkoord gaan met het aanbod. Ze handhaven hun schadeclaims.
Met ingang van 31 maart dit jaar stapte de NAM uit de schade-afwikkeling. Besloten werd daar een systeem van vouchers aan te koppelen, om 'met een schone lei' te kunnen beginnen.

Openstaande dossiers

Mensen met nog openstaande schadedossiers hebben langer de tijd om een voucher aan te vragen: een jaar. Volgens een woordvoerder van het CVW druppelen ook de eerste aanvragen daarvoor binnen. 
Deze gedupeerden komen – afhankelijk van de hoogte van de schade - in aanmerking voor vouchers tot een maximale waarde van 5500 euro.
De vouchers moeten worden gebruikt voor herstelwerkzaamheden.

Lees ook: